Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Sund Sportsklubb. Årsmøtet avholdes onsdag den 20. februar klokka 19.00 i klubbhuset på Hald Stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. februar til post@sundsk.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sundsk.no under fanen klubbinfo - Årsmøte - Årsmøte 2019.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Kontingent status

 
Kontingent håndball 2018-19
Har du glemt å betale??
Ubetalt beløp: 14100
Ubetalt antall: 11
Betalt beløp: 152754
Betalt antall: 119