Fana-akademiet klar for skoleåret 2018/2019

Fana-akademiet etter skoletid har åpnet påmeldingen for kommende skoleår.

Bakgrunn
Treningskulturen i Fana IL Fotball har fått et godt rykte etter blant annet fin profilering i media. Samtidig har det vært et ønske fra trenere og ledere på både barne-, ungdoms og seniornivå om å øke treningstilbudet ytterligere. Dessverre legger banekapasiteten begrensninger for hvor mange treningstider hvert enkelt lag kan disponere.

Som godkjent Kvalitetsklubb ønsker Fana IL Fotball til enhver tid etter å legge til rette for et større treningstilbud utover det grunntilbudet spillerne får ta del av på sine respektive lag. På bakgrunn av dette ble Fana-akademiet etablert i februar 2015. Fana-akademiet vil i denne sammenheng fungere som en paraply for aktivitet som skjer utover den tradisjonelle lagaktiviteten. Tanken er at spillerne selv har mulighet til å velge ytterligere tilbud. En slik organisering vil medføre et ekstra spillerutviklingstilbud til alle unge fotballspillere i vårt nærområde som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter.

Formål
Fana-akademiet skal først og fremst skape et godt miljø for trening. Deltakerne skal trives, glede seg til trening og være stolt av å gå på akademiet. Ambisjonen er å få flest mulig barn og ungdom i god aktivitet med best mulig kvalitet. Samtidig som spillerne får impulser om at det må trenes mye for å bli en god fotballspiller kan tiltaket stimulere til økt motivasjon for mer egentrening utover det organiserte tilbudet i klubben.

Utover at Fana-akademiet tilfredsstiller ønske om et bedre treningstilbud skal dette være en arena å påvirke spilleren på andre viktige områder enn det sportslige. Herunder understreke viktigheten av gode holdninger og et rett kosthold. Det kan dermed være et fint bidrag til en bedre folkehelse. Forhåpentligvis vil aktiviteten også inspirere, motivere og påvirke Fana-trenere internt når de former sin treningshverdag.

Kvalitet og oppfølging
Vi stiller strenge krav til oss selv hva det gjelder kvalitet på treningsfeltet og oppfølging av deltakere. Fana-akademiet vil derfor knytte til seg et antall kompetente trenere, internt så vel som eksternt, for å kunne optimalisere utviklingen for den enkelte spiller. Ferdighetsutvikling vil stå sentralt i treningene på Fana-akademiet hvor man strever etter å gi deltakerne opplevelse av mestring og utfordringer gjennom fornuftig differensiering.

Gode treninger etter skoletid
Fana-akademiet og Fana IL Fotball fortsetter altså suksessen med å gi motiverte fotballspillere et treningstilbud etter skoletid gjennom skoleåret 2018/2019.

Målgruppe
Fana-akademiets treningstilbud etter skoletid er rettet mot jenter og gutter i 5. til 8. trinn i som går på skoler i nærområdet.

Som tidligere får spillere i 8. klasse også mulighet til å delta frem til jul slik at det blir fornuftige overganger i en spennende tid med både ungdomsskole og et eventuelt uttak til Fana-akademiets akademilag.

Egne jentegrupper
Økt jentedeltakelse i alle ledd og på alle nivåer er et viktig satsingsområde for både Fana IL Fotball og Norges Fotballforbund. På Fana-akademiet etter skoletid legger man derfor til rette for trygghet, trivsel og mestring i egne jentegrupper for de som ønsker dette.

Gjennomføring
Treningene etter skoletid gjennomføres på Nesttun Idrettsplass hver mandag, onsdag og fredag i uken fra klokken 14:45 til 16:00 med oppstart fredag 17. august. Deltakerne får naturligvis oppholde seg i våre lokaler i tiden mellom skolen er slutt til treningene starter.

Fana-akademiets treninger følger skoleruten til Bergen kommune frem til sommeren. Vi tar forbehold om at det kan bli justeringer i gjennomføringen med hensyn til værgudene og baneforholdene. I verste fall må vi se oss nødt til å flytte eller avlyse treninger.

Det vil også det kommende skoleåret være fokus på basistrening og skadeforebyggende arbeid hvor koordinasjon, stabilisering og styrke er viktig elementer. I tillegg vil det bli lagt opp til enkle foredrag hvor spillerne blir veiledet i temaer som medisinsk oppfølging, ernæring, restitusjon, søvn, mental trening og antidoping. Det er avgjørende å kunne påvirke våre utøvere, både som spillere og menneske, tidlig på dette da de vil møte på disse tingene senere i fotballkarrieren eller livet forøvrig. Fana-akademiet forbereder dermed spillerne til viktige oppgaver og utfordringer de kommer til å stå overfor senere i livet - på og utenfor banen.

Pris
Prisen for deltakelse er kroner 895 per måned med en bindingstid for det kommende skoleåret - altså fra august til og med juni. I august måned betales naturligvis kun halve prisen da oppstarten først skjer etter skolestart. Faktura sendes løpende. Ved påmelding betaler man 1 000 kroner for en solid utstyrspakke. Utstyrspakken er obligatorisk og inneholder sokker, shorts, t-skjorte, treningsbukse, treningsgenser og regnjakke som skal benyttes på alle akademitreninger.

Påmelding
Påmelding til Fana-akademiet etter skoletid gjør du enkelt og greit via vår landingsside hos TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Fristen for gyldig påmelding er fredag 6. juli.

Første mann til møllen
Første mann til møllen-prinsippet gjelder da Fana-akademiet etter skoletid raskt blir fulltegnet.

>> Påmelding til Fana-akademiet etter skoletid 2018/2019

Kontaktperson for Fana-akademiet
Mads Vik Tvedte - Sportslig leder
E-post: mads@fanafotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift