Falkeidhallen - etterlengta tidspunkt for oppstart er her.

Formannskapet har hatt møte i dag, tysdag 5. juni 2018. Rekkefølge krava som kom inn ved sist budsjett des 17, og skulle mjuknast opp, løyses ved at det er politisk vilje for å løyve 2 mil til vei og P plass. Alle partier stiller seg bak dette, legges inn i budsjett 2019.

Samla Formannskap stilte seg bak følgjande forslag:

PS 45/18 Oversendelsesforslag Ap, H, Krf, Frp og Sp

1: Formannskapet ber rådmannen vurdere ei tilleggsløyving på inntil kr 2 millioner i budsjett for 2019, til opparbeiding av ny adkomst og parkeringsareal for Falkeid IL i forbindelse med oppføring av idrettshall på Troppene. Det vert lagt til grunn at Falkeid IL bidrar med 1 million i eigne midler/dugnad, i tillegg til løyvinga frå kommunen.

Formannskapet ber om at det vert lagt fram sak med kostnadsoverslag for veg og parkeringsanlegg, lokalisert ved kajakkanlegget, hausten 2018.

Formannskapet anbefaler at Falkeid IL skal la pensjonistlaget nytta klubblokala til sin aktiviteter vederlagsfritt med utgangspunkt i tilleggsløyvinga.

 

2: Formannskapet ber rådmannen vurdere ei tilleggsløyving på inntil kr 1 million i budsjett for 2019 til forskottering av midler til det regionale hestesportanlegget på Frakkagjerd .

Ein legg til grunn at spørsmålet om fleire kommunar si deltaking vert fulgt opp av politisk og administrativ leiing, der målet er større regional tilslutning til prosjektet.

 

3: Formannskapet ber rådmannen fremme sak om etablering av betongpark i forlenging av ny kunstgrasbane på Frakkagjerd, finansiering og gjennomføring vert handsama i budsjett for 2019.

Formannskapet ber om at det vet lagt fram sak om finansiering og etablering av betongparken til politisk behandling hausten 2018.

Ventetida er endeleg over og den sista brikka er på plass.  Falkeid IL "kjøyrer på"  - anbudsinnbydinga blir lagt ut på Doffin i næraste framtid laugh

Generalpartnerane

Gull- og sølvpartnerar

Medlemskontigent 2017

 
Medlemskontingent 2018
Takk for din støtte!
Ubetalt beløp (ca): 14230
Ubetalt antall: 53
Betalt beløp: 115750
Betalt antall: 391
 

Øvrige samarbeidspartnerar

Medlemsinformasjon

Kontortid dagleg leiar

Kontortid dagleg leiar:

Veke 49 (3 - 7 desember)

Måndag: 9.30-14.30

Tysdag: 9.30-14.30

Onsdag: Ute i møter, heile dagen

Torsdag: 9.30-14.30

Fredag: 9.30-14.30

Veke 50 (10 - 14 desember)

Måndag: 9.30-14.30

Tysdag: 9.30-14.30

Onsdag: 9.30-14.30

Torsdag: 9.30-14.30

Fredag: 9.30-14.30

Spørsmål? Kontakt rett vedkommande i Falkeid, trykk her for å finne rett kontaktperson.

Mange spørsmål kan besvarast ved å slå opp i Klubbhandboka

Falkeid IL arrangerer:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift