Når det regner på strømleverandøren, så drypper det godt på Haugar!

Vår satsing på jenter gir gode resultater, nå også utenfor banen. Haugaland Kraft øker nemlig sitt engasjement i Haugar pga. vårt gode arbeid med jentene.

Haugaland Kraft har den siste tiden virkelig stått frem som en forkjemper for at jentene skal få de samme mulighetene i idretten som guttene har, noe som har gjenspeilet seg godt i de siste avtalene de har skrevet med lokale idrettslag.

I Haugar har vi som kjent tatt jentene på alvor siden 1973, da vi ble landets første kretsmestere i fotball. Den enorme aktiviteten vi har på jentesiden er også blitt lagt merke til hos Haugaland Kraft, og bokstavelig talt blitt satt pris på, gjennom en større økning i samarbeidsavtalen.

Dette er jo gode nyheter for alle som er glade i Haugar. Hvorfor gjør dere dette, direktør for Kommunikasjon & Kundetjenester i Haugaland Kraft, Gunn Margareth Lassesen?

- Dette gjør vi fordi vi ser det gode arbeidet Haugar gjør, og i mange år har gjort, for jentene i Haugesund, og har lyst å vise at dette er noe vi ønsker å støtte ekstra opp under. Nå har vi klart å få stabile toppfotball-lag for begge kjønn her på Haugalandet, og da er det viktig at rekrutteringen nedenfra er så god som mulig. På guttesiden er det mange som er med å rekruttere spillere, men på jentesiden er jo Haugar i en særstilling når det gjelder å ta vare på jenter som vil spille fotball.
 

Hva er det den nye avtalen helt konkret går ut på?

- Vi er jo allerede med som draktsponsor i Haugar, (og stort sett alle andre lag i distriktet, red. anm.), og nå skal vi i første omgang også inn på den offisielle klubbgenseren for perioden 2018-2020. Haugar har også lansert en del andre ting som kan være aktuelle for oss å gå inn på, så her skal en ikke se bort ifra at det kan komme enda flere gladmeldinger fremover.
 

Hvilke krav stiller dere til klubben nå når dere øker støtten betraktelig?

- Krav, og krav, vi har forventninger til klubben innenfor to områder. Det ene er at klubben fortsetter å ta jentene på alvor i samme grad som nå, og det andre er at klubbens medlemmer ser verdien av å bruke «sin egen kraft», og er lojale mot sin lokale strøm- og fiber leverandør. Skal vi klare å opprettholde et vitalt og godt lokalsamfunn så er det viktig at vi støtter opp om hverandre. Og så er det selvsagt at vi må tilby gode og konkurransedyktige priser og produkter og det gjør vi. Det er lettere å få suksess når vi spiller på samme lag!
 

Så da håper vi inderlig at alle våre medlemmer og sympatisører støtter lojalt opp om Haugaland Kraft. Markedsandelen innenfor Haugesund Kommune er på over 90%, la oss sørge for at den blir 100% i Haugar.

Støttespillere

Telenor Xtra 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift