Proffuke med Fana-akademiet

Fana-akademiet ønsker jenter og gutter i 5. til 10. trinn velkommen til mange gode treninger i sommer.

Bakgrunn
Treningskulturen i Fana IL Fotball har fått et godt rykte etter blant annet fin profilering i media. Samtidig har det vært et ønske fra trenere og ledere på både barne-, ungdoms og seniornivå om å øke treningstilbudet ytterligere. Dessverre legger banekapasiteten begrensninger for hvor mange treningstider hvert enkelt lag kan disponere.

Som godkjent Kvalitetsklubb ønsker Fana IL Fotball til enhver tid etter å legge til rette for et større treningstilbud utover det grunntilbudet spillerne får ta del av på sine respektive lag. På bakgrunn av dette ble Fana-akademiet etablert i februar 2015. Fana-akademiet vil i denne sammenheng fungere som en paraply for aktivitet som skjer utover den tradisjonelle lagaktiviteten. Tanken er at spillerne selv har mulighet til å velge ytterligere tilbud. En slik organisering vil medføre et ekstra spillerutviklingstilbud til alle unge fotballspillere i vårt nærområde som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter.

Formål
Fana-akademiet skal først og fremst skape et godt miljø for trening. Deltakerne skal trives, glede seg til trening og være stolt av å gå på akademiet. Ambisjonen er å få flest mulig barn og ungdom i god aktivitet med best mulig kvalitet. Samtidig som spillerne får impulser om at det må trenes mye for å bli en god fotballspiller kan tiltaket stimulere til økt motivasjon for mer egentrening utover det organiserte tilbudet i klubben.

Utover at Fana-akademiet tilfredsstiller ønske om et bedre treningstilbud skal dette være en arena å påvirke spilleren på andre viktige områder enn det sportslige. Herunder understreke viktigheten av gode holdninger og et rett kosthold. Det kan dermed være et fint bidrag til en bedre folkehelse. Forhåpentligvis vil aktiviteten også inspirere, motivere og påvirke Fana-trenere internt når de former sin treningshverdag.

Kvalitet og oppfølging
Vi stiller strenge krav til oss selv hva det gjelder kvalitet på treningsfeltet og oppfølging av deltakere. Fana-akademiet vil derfor knytte til seg et antall kompetente trenere, internt så vel som eksternt, for å kunne optimalisere utviklingen for den enkelte spiller. Ferdighetsutvikling vil stå sentralt i treningene på Fana-akademiet hvor man strever etter å gi deltakerne opplevelse av mestring og utfordringer gjennom fornuftig differensiering.

Proffuke for motiverte fotballspillere
Fana IL Fotball gjennomfører altså nå proffuke i sommerferien hvor det normalt er lite eller ingen fotballaktivitet.

Målgruppe
Fana-akademiets proffuke er rettet mot jenter og gutter i 5. til 10. trinn.

Egne jentegrupper
Økt jentedeltakelse i alle ledd og på alle nivåer er et viktig satsingsområde for både Fana IL Fotball og Norges Fotballforbund. På Fana-akademiets proffuke legger man derfor til rette for trygghet, trivsel og mestring i egne jentegrupper for de som ønsker dette.

Gjennomføring
Fana-akademiets proffuke må ikke forveksles med en vanlig fotballskole. Tanken er at unge motiverte fotballspillere som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter skal få testet livet som fotballproff med to daglige treninger og et godt faglig påfyll.

Det arrangeres to proffuker denne sommeren på Nesttun Idrettsplass. Den første proffuken går av stabelen mandag 25. juni til fredag 29. juni. Mot slutten av sommerferien blir det ytterligere en proffuke fra torsdag 9. august til onsdag 15. august - med to hviledager lørdag og søndag i denne perioden. Deltakerne må ta sikte på å møte hver morgen klokken 09:00 - siste trening avsluttes klokken 14:00.

NYHET! Servering av varm lunsj
Hver dag får alle deltakerne servert en herlig varm lunsj samtidig som det trolig avholdes et fotballfaglig foredrag eller to.

Pris
Deltakeravgiften på Fana-akademiets proffuke er kroner 1 200 per spiller. Spillere på Fana-akademiet etter skoletid får som alltid redusert pris og betaler kroner 900. Ved avmelding ilegges et gebyr pålydende kroner 100 - et beløp som øker til kroner 250 dersom avmelding skjer senere enn ti dager før proffuken sparker i gang.

Påmelding
Påmelding til Fana-akademiets proffuke gjør du enkelt og greit på vår landingsside hos TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Fristen for gyldig påmelding er søndag 17. juni og onsdag 1. august.

I samarbeid med Umbro og Sport Norge får deltakerne også tilbud om kjøp av relevante tilleggsvarer til en rabattert pris. Betaling skjer sammen med påmelding til Fana Tine Fotballskole, mens produktene må hentes ut hos Sport Norge i Laguneparken senest lørdag 1. september.

Har du spørsmål utover det som blir beskrevet her er det ingen grunn til å nøle med å ta kontakt.

Første mann til møllen
Første mann til møllen-prinsippet gjelder da proffukene til Fana-akademiet har et begrenset antall plasser.

>> Påmelding til proffuke med Fana-akademiet

Kontaktperson for Fana-akademiets proffuke
Mads Vik Tvedte - Sportslig leder
E-post: mads@fanafotball.no

>> Bli med på Fana Tine Fotballskole 2018

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift