Fair Play i fotballsesongen 2018

Som tidligere år ønsker Fana IL Fotball å sette fokus på viktige punkter i vårt holdningsarbeid.

Det er på tide med en gjennomgang av holdningskontrakter da det har skjedd endringer på lag og at nye krav er kommet til.

Holdningsarbeid i ungdomsfotballen
Etter en rekke oppslag i media vedrørende rusproblematikk i ungdomsmiljøene hvor også annet en alkohol er omtalt har barne- og ungdomsutvalget vedtatt følgende krav for å være spillerberettiget i Fana IL Fotball: 

  • Alle spillere og trenere i ungdomsfotballen skal ha gjennomført e-læringsprogrammet Ren Utøver før man får stille til kamp. Dette gjelder alle som er tilknyttet et lag fra 13 til 19 år - spillere såvel som trenere. Det hele er forøvrig svært enkelt å gjennomføre. Tast inn www.renutover.no i din nettleser og logg inn med din e-postadresse. Legg deretter inn ditt fullstendige navn og velg ”Fotball” som din idrett. Videre markerer du at det er ønskelig at særforbund og Antidoping Norge informeres om at du har gjennomført e-læringsprogrammet - velg også at kursbeviset blir sendt til din epostadresse. Når man har gjennomført alle modulene i Ren Utøver blir man tilsendt en e-post med en link til et sertifikat som beviser at man gjennomført grunnleggende antidopingopplæring. Last ned og send dette sertifikatet i PDF format til Fana IL Fotballs Antidoping-ansvarlig Elling Sundberg.

Holdningskontrakter
Det er noe mangelfylte lagskontrakter da nye spillere er inkludert i flere lag så her må lagledere sjekke status på sitt lag. Alle lag skal signere holdningskontrakter før sesongstart. Frist for innlevering til administrasjonen er senest 20. april 2018. Husk at for barn og ungdom under 16 år er det foresatte som skal signere på barnets vegne. Fortsatt er det slik at om ikke lagskontrakten signert kan man risikere å ikke få stille til kamp.

Politiattest
Fana IL Fotball har kontiuerlig en gjennomgang av alle politiattester - for de som ikke har levert eller det er mer enn tre år siden man leverte sist skal disse inn på nytt. Klubben vil sende ut en påminnelse til de det gjelder. Kravet er at alle ledere og trenere skal ha gyldig politiattest for å få lov å være blant våre unge lovende.

Fair Play-møte før kamp
Påminner om at man alltid gjennomfører Fair Play-møte mellom trenere og dommere før kamp.

Fair Play-spillermøter
Nytt for i år er at det er utarbeidet et digitalt Fair Play-skjema som man jobber med under et spillermøte. Følg pekeren under for tilgang til dette skjema.

>> Fair Play-skjema
>> Fair Play
>> Slik håndterer Fana IL Fotball kravet om politiattest

>> Ren Utøver (Antidoping Norge)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift