Årsmøte Oppegård IL

Onsdag 21 mars kl. 19.00

Årsmøte i Oppegård IL avholdes onsdg 21 mars kl. 19.00 på klubbhuset.

Papirer til årsmøte fås ved henvendelse til klubbkontoret: telefon 66991310 eller mail info@oppegardil.no

 

Årsmøte 2018

 

 

Sak 1.              Konstituering av årsmøte 2018

a) Godkjenning av stemmeberettigede

b) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

 

Sak 2.              Valg av:

a) Møtedirigent

b) Referent

c) To til å underskrive protokollen

 

Sak 3.              Behandle styrets forslag til årsberetning 2017,

herunder gruppenes årsberetninger

 

Sak 4.              Behandle revidert regnskap og balanse for 2017,

herunder gruppenes regnskap

Behandle kontrollkomiteens rapport og revisjonsberetning

 

 

 

Utdeling av Årets OI`er Sportslig og administrativ innsats

 

             

Sak 5.              Endring i medlemsavgift

                       

 

Sak 6.              Behandle styrets forslag til budsjett 2018,

herunder gruppenes budsjetter

 

Sak 7.              Godkjenne Handlingsplan 2016-2020

                       

 

Sak 8.             Valg

                       

 

Sak 9.             Godkjenne gruppestyrene

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift