Les årsrapporten fra 2017

På 25 sider oppsummeres den enorme aktiviteten som fant sted i Fana IL Fotball i fjor. God lesning!

I forbindelse med årsmøtet onsdag den 14. mars skal både årsrapport og revidert regnskap for 2017 behandles. Klubbens årsrapport gir en relativt detaljert oppsummering av den enorme aktiviteten som fant sted i Fana IL Fotball i kalenderåret 2017. Fana IL Fotballs årsrapport tar for seg følgende punkter:

 • Organisasjon.
 • Sport.
  • Representasjonslag.
  • Barne- og ungdomsfotball.
  • Øvrige seniorlag.
  • Annen aktivitet.
  • Dommere.
 • Fair Play.
  • Holdningsarbeid.
  • Antidoping.
  • Disiplinærsaker.
  • Protester.
 • NFF Kvalitetsklubb.
 • Marked og arrangement.
 • Anlegg.
 • Økonomi.
 • Oppsummering/framtidsutsikter.

Fana IL Fotballs årsrapport for 2017 er vedlagt denne sak. Fullstendige årsmøtepapirer inkludert regnskap kan fås ved henvendelse administrasjonen.

>> Fana IL Fotballs årsrapport 2017
>> Årsmøte i Fana IL Fotball

>> Årsmøte i Fana IL Fotball (Facebook)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift