Årsmøte 2017

Klubben avholdt årsmøte på klubbhuset Torsdag 22.02.2018. Flere av klubbens medlemmer var representert. Klikk inn for informasjon om sakene som ble vedtatt!

I klubben står det bra til med både sportslig og økonomisk. Regnskapsmesssig gikk vi 283,- i overskudd.

Sportslig har 2017 vært bra år for både barn, ungdom og senioravdeling.

Vedtatte forslag:

- Utbygning av klubbhuset.

- Ekstraordinær medlemsavgift for utbygning av klubbhuset på 100,- pr.medlem.

- Medlemskontingent økes på med 100,- pr.medlem innværende år for å holde tritt med inflasjonen.

Nytt styre ble valgt:

Styre 2018

 Navn

 år

Styreleder

Lars Helge Flølo

1 år

Nestleder

Øyvind Knutsen

2 år

Styremedlem

Ellen B. Johansen

1 år

Styremedlem

Gaute Pedersen

2 år

Styremedlem

Steinar Madsen

Ikke på valg – 1 år

Styremedlem

Kaja M.G. Jordanger

Ikke på valg – 1 år

Styremedlem

Terje Hauge

Ikke på valg – 1 år

  1. Vara

Gunn Vagle

1 år

  1. Vara

Stein Torjusen

1 år

  1. Vara

Mikael Johnsen

2 år

  1. Vara

Asleiv Brandsøy

2 år

 

Valgkomite 2018

 Navn

 år

Leder

Hasse Herland

1 år

Medlem

Morten Tjeldflåt

1 år

Medlem

Steinar Lea

1 år

Adm

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift