Årsmøte Breddefotball

Onsdag 07.03.2018

Minner da om årsmøte Onsdag 7 mars 2018 på Dalgård Klubblokale klokken 1900.

Vedlagt saksliste og årsberetning.

Årsmelding 2017

Saksliste Årsmøte 2018