Oppstart av anleggsarbeid mandag 19/2

Sartor Maskin er nå klar til å starte arbeidet med oppgradering av banen.

Grasbanen er nå anleggsområde! 

Anleggsarbeider starter mandag 19/2 og ein følgjer da gjeldende fremdriftsplan med planlagt slutt dato 01.05-2018.

Første arbeider blir graving boring og sprenging i nord. 

Av hensyn til personsikkerheten blir området avstengt og det blir ikkje anledning å gå innenfor sperringer for uvedkommende.

Kontaktpersoner for byggearbeidet er:

Sund Sportsklubb - Lars Gunnar Kallestad

Sartor Maskin-  Einar Vabø

Kontingent status

 
Kontingent fotball 2018
Har du glemt å betale??
Ubetalt beløp (ca): 86764
Ubetalt antall: 56
Betalt beløp: 213027
Betalt antall: 145