Deltakelse på Fana-akademiet gir foreldrefradrag

Skatteetaten bekrefter at deltakelse på Fana-akademiet gir rett til foreldrefradrag.

De ordinære skolefritidsordningene ved offentlige og private skoler (SFO) rett før og rett etter skoletid regnes som pass og stell av barn som gir rett til foreldrefradrag. Idrettsfritidsordning og lignende rett etter skoletid har mye til felles med tilbudet i skolenes SFO, men har organisert fysisk aktivitet i stedet for fri lek, kurs i maling, sjakk, museumsbesøk osv. Skattedirektoratet har besluttet at fritidsordninger av tilsvarende art som SFO rett etter skolen også må anses som pass og stell av barn med mer rett til fradrag for utgiftene. Foreldrefradrag gis normalt ikke for barn som har fylt 12 år.

Fana IL Fotball rapporterer ikke dette til Skatteetaten, men foresatte selv kan kreve fradrag ved å registrere aktuelle beløp i post 3.2.10 i skattemeldingen. Følg pekeren under for utfyllende informasjon fra Skatteetaten om dette.

>> Fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende gir foreldrefradrag (Skatteetaten)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift