Innkalling til Årsmøte

Årsmøte er satt til 7 mars klokken 19:00 på Dalgård

Til medlemmene i Byåsen idrettslag

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL avd. Breddefotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Byåsen IL avd. Breddefotball

Årsmøtet avholdes den 7. mars kl.19:00 i møterommet på Dalgård Idrettsanlegg

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret v/ leder Rasmus Hugdahl senest en uke før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesida, og på Byåsen IL sin hjemmeside www.byasen.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret