Ny innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Sund Sportsklubb. Årsmøtet avholdes onsdag den 25. april klokka 19.00 i klubbhuset på Hald Stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.april til post@sundsk.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sundsk.no under fanen klubbinfo > Årsmøte > Årsmøte 2018.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Kontingent status

 
Kontingent håndball 2018-19
Har du glemt å betale??
Ubetalt beløp: 27850
Ubetalt antall: 20
Betalt beløp: 140604
Betalt antall: 111