Årsmøte i Fana IL Fotball

Styret i Fana IL Fotball kaller herved inn til årsmøte onsdag 14. mars klokken 18:00.

Årsmøte avholdes i klubbhuset på Nesttun Idrettsplass.

Saksliste:

 1. ​Åpning.
 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Fana IL Fotballs årsrapport 2017.
 5. Behandle Fana IL Fotballs regnskap 2017 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Stadfeste medlemskontigent for 2018.
 8. Vedta Fana IL Fotballs budsjett 2018.
 9. Behandle Fana IL Fotballs organisasjonsplan 2018.
 10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere regnskap 2018.
 11. Valg: Fotballstyret, kontrollkomitè, representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet og valgkomitè og øvrige valg i henhold til organisasjonsplan.
 12. Avslutning v/styrets leder.

Årsrapport er vedlagt denne sak. Fullstendige årsmøtepapirer inkludert regnskap kan fås ved henvendelse administrasjonen.

Fana IL Fotball ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

>> Klubbens lover

>> Årsmøte i Fana IL Fotball (Facebook)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift