Lyst til å bidra??

Nå er vi på jakt etter flere frivillige som kan ha lyst til bidra i klubben.

Det skal snart velges nytt styre på årsmøtet i klubben. Dato for årsmøte kommer om ikke lenge.


Nå er vi på jakt etter flere frivillige som kan ha lyst til bidra i klubbens styre, som vararepresentant(er) i styret eller ressurspersoner som kan jobbe tett sammen med styret innenfor eksempelvis anlegg og anleggsledelse, arrangementer, økonomi, markedsføring og sponsorer og bygging av struktur i klubben (kommunikasjon, hjemmeside, oppbygging av rutinebeskrivelser m.m.).

Et velfungerende styre er helt avgjørende for hvilket tilbud Byåsen Breddefotball til enhver tid evner å gi til barn og ungdom på Byåsen. Valgene som gjøres av styret de kommende årene, vil få stor påvirkning på den oppvoksende barn og ungdomsgenerasjonen i vårt nærområde, og vi trenger derfor nye ressurspersoner som brenner for dette arbeidet.

Klubben drives på rent dugnadsbasis, slik at jo flere som bidrar litt, jo bedre blir det for alle. Noen ønsker og kan bidra mer enn andre, men alle kan delta litt.

Å få være med å delta i et slikt arbeid, er både morsomt, lærerikt og givende. Nåværende styret har iverksatt mange spennende prosesser som det er viktig å videreføre på en god måte. Vi trenger derfor flere som kan bidra for å få til et optimalt tilbud for barn og unge i Byåsen fotball.

Vi sender denne informasjonen til samtlige medlemmer av klubben, for å sikre at alle får informasjon om disse spennende mulighetene, slik vi får godt kvalifiserte og motiverte medlemmer til styret.

Vi ber om at den enkelte tar en runde med seg selv hva gjelder to momenter;

Kunne det vært noe for meg å ta et engasjement i styret eller bidra i samarbeid med styret på bestemte områder?

Kjenner jeg personer jeg ønsker å tipse om som kan være et godt tilskudd til styret eller som ressursperson på bestemte områder og som muligens har lyst og anledning til la seg involvere i et meningsfylt arbeid?

Ett eller flere av følgende kvalifikasjoner på nye styremedlemmer er ønskelig.

Praktiske fag, gjerne fra anlegg og drift.

Økonomi / regnskapserfaring

Generelle (skrive ferdigheter)

Arrangementer / sponsor

Data, web, (generelle datakunnskap)

Markedsføring

Webdesign, facebook > Digitale kanaler.

Vi ønsker også forslag til representanter som kan delta i valgkomiteen.

Innspill mottas med takk til styreleder Rasmus Hugdahl lederbbf@byasen.no innen 29 januar 2017. Ta gjerne kontakt på tlf. 91666535 for spørsmål.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift