Nye ekstratreninger på Fana-akademiet

Fana-akademiet legger til rette for gode ekstratreninger på planleggingsdagen fredag den 2. februar.

Bakgrunn
Treningskulturen i Fana IL Fotball har fått et godt rykte etter blant annet fin profilering i media. Samtidig har det vært et ønske fra trenere og ledere på både barne-, ungdoms og seniornivå om å øke treningstilbudet ytterligere. Dessverre legger banekapasiteten begrensninger for hvor mange treningstider hvert enkelt lag kan disponere.

Som godkjent Kvalitetsklubb ønsker Fana IL Fotball til enhver tid etter å legge til rette for et større treningstilbud utover det grunntilbudet spillerne får ta del av på sine respektive lag. På bakgrunn av dette ble Fana-akademiet etablert i februar 2015. Fana-akademiet vil i denne sammenheng fungere som en paraply for aktivitet som skjer utover den tradisjonelle lagaktiviteten. Tanken er at spillerne selv har mulighet til å velge ytterligere tilbud. En slik organisering vil medføre et ekstra spillerutviklingstilbud til alle unge fotballspillere i vårt nærområde som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter.

Formål
Fana-akademiet skal først og fremst skape et godt miljø for trening. Deltakerne skal trives, glede seg til trening og være stolt av å gå på akademiet. Ambisjonen er å få flest mulig barn og ungdom i god aktivitet med best mulig kvalitet. Samtidig som spillerne får impulser om at det må trenes mye for å bli en god fotballspiller kan tiltaket stimulere til økt motivasjon for mer egentrening utover det organiserte tilbudet i klubben.

Utover at Fana-akademiet tilfredsstiller ønske om et bedre treningstilbud skal dette være en arena å påvirke spilleren på andre viktige områder enn det sportslige. Herunder understreke viktigheten av gode holdninger og et rett kosthold. Det kan dermed være et fint bidrag til en bedre folkehelse. Forhåpentligvis vil aktiviteten også inspirere, motivere og påvirke Fana-trenere internt når de former sin treningshverdag.

Kvalitet og oppfølging
Vi stiller strenge krav til oss selv hva det gjelder kvalitet på treningsfeltet og oppfølging av deltakere. Fana-akademiet vil derfor knytte til seg et antall kompetente trenere, internt så vel som eksternt, for å kunne optimalisere utviklingen for den enkelte spiller. Ferdighetsutvikling vil stå sentralt i treningene på Fana-akademiet hvor man strever etter å gi deltakerne opplevelse av mestring og utfordringer gjennom fornuftig differensiering.

Ekstratreninger i regi av Fana-akademiet
Fana IL Fotball legger altså til rette for treninger på dager hvor det normalt er lite eller ingen fotballaktivitet gjennom Fana-akademiet ekstra.

Målgruppe
Fana-akademiet ekstra er rettet mot jenter og gutter i 5. til 10. trinn. Alternativt kan spillerne ta del av Fana IL Fotballs fotballskole i samme tidsrom. Denne er for alle barn som har går i 1. til 10. klasse i skoleåret 2017/2018 - les med om dette ved å følge pekeren under.

>> Fotballskole fredag 2. februar

Gjennomføring
Fana-akademiet ekstra må ikke forveksles med en vanlig fotballskole. Tanken er at unge motiverte fotballspillere som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter med to daglige treninger og et godt faglig påfyll.

Fana-akademiet ekstra gjennomføres på Nesttun Idrettsplass denne gang fredag 2. februar når det er planleggingsdag på de fleste skoler i Bergen kommune. Deltakerne må ta sikte på å møte hver morgen klokken 09:00 - siste trening avsluttes klokken 14:00. Mellom treningene får deltakerne naturligvis oppholde seg i våre lokaler. Alle spiser da medbrakt matpakke samtidig som vi satser på et fotballfaglig foredrag eller to.

Vi tar forbehold om at det kan bli justeringer i gjennomføringen med hensyn til værgudene og baneforholdene samt byggeaktivitet på Nesttun Idrettsplass. I verste fall må vi se oss nødt til å flytte eller avlyse treninger.

Pris
Deltakeravgiften på Fana-akademiet ekstra er kroner 150 per spiller for deltakere på Fana-akademiet etter skoletid. Deltakeravgiften for andre spillere er kroner 200. Påmelding er forøvrig bindende.

Påmelding
Påmelding til Fana-akademiet ekstra gjør du enkelt og greit her på våre nettsider ved å følge pekeren nederst. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Fristen for gyldig påmelding er onsdag 31. januar.

Ved påmelding understreker vi at barnets navn skal registreres med foresattes e-post og mobiltelefonnummer. Vi ber også om at foresattes navn legges inn i feltet ”organisasjon/klubb”.

Dersom deltakeren har allergi eller annet vi må ta hensyn til ber vi dere sende informasjon om dette i en e-post. Har du spørsmål utover det som blir beskrevet her er det ingen grunn til å nøle med å ta kontakt.

Første mann til møllen
Første mann til møllen-prinsippet gjelder da Fana-akademiet ekstra trolig raskt blir fulltegnet.

>> Påmelding til Fana-akademiet ekstra

Kontaktperson for Fana-akademiet ekstra
Mads Vik Tvedte - Sportslig leder
E-post: mads@fanafotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift