Juledugnad

Årets Juledugnad i Byåsen Breddefotball er igang.

Til alle husstander med spillere i Byåsen IL Breddefotball:

Breddefotballens store salgs aktivitet med julegodsaker står igjen for døren. Salgsaktiviteten er en av de viktigste inntektskildene for breddefotballen og disse inntektene er høyst nødvendig for å opprettholde aktiviteten i breddefotballen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra for et godt salg.

Styret har denne gang valgt å gjøre noen endringer på selve dugnaden. Vi har valgt å sentrere hele dugnaden mot 1 leverandør. Dette for å få enda bedre betingelser samt at logistikken bli enklere å håndtere.

Ved få tastetrykk kan hver enkelt bestille det man ønsker OG betale online med kort. MERK at alle bestillinger må være registrert og betalt innen Onsdag 22. november. Utlevering av varer vil skje ved klubblokalet på Dalgård Onsdag 6. desember og Torsdag 7. desember mellom kl.18-21.

Følg linken under og støtt opp under årets store juledugnad.

Link til Juleshoppen er: http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?site...