Møte i jente/damefotballen

Sist uke var det møte mellom jentelagene i ungdomsfotballen og trenere fra Byåsen Kvinnefotball. Et tettere samarbeid skal sørge for bedre rekruttering i fremtiden

Vi ønsker nå å starte et mer aktivt samarbeid med kvinnefotballen. Dette for å hindre noe av frafallet å øke rekrutteringen opp til seniorlagene på sikt.

Vi kjører felles vintertreninger for alle lag med flere trenerressurser til en hver tid. Dette avtales på forhånd og ved behov i forhold til antall spillere. Tenkt oppstart er desember, da med en trening for alle å evt en ekstra for de aller ivrigste. Litt variert trening med en cageball økt innimellom kan være aktuelt. Allerede fra nå (etter seriekampene) å ut oktober kan J13 og J14 være med på trening til J15.

Slik det ser ann nå så melder vi på i 2018:

1.lag J13 9er

1.lag J14 9er

1.lag J17 11er

Hospitering og samarbeid mellom lagene både på trening og kamp må til.

Vi ser for oss en felles kick-off for jentefotballen i februar der vi reiser bort en helg. Kvinnefotballen blir med og tar med trenere og eventuelt spillere. Dette for å få visst frem litt hva som venter de i seniorfotballen å man blir kjent og får litt forbilder.