BARNEFOTBALLFORUM

Tirsdag 26 september ble det arrangert barnefotballforum på dalgård

Stort engasjement rundt barnefotballen på forumet tirsdag kveld. Rundt 20 personer var tilstede å nesten alle lag hadde med minst en representant. Forumet startet med en kort presentasjon av sportslig leder Svein Erik Torvik og barnefotballansvarlig Arne Winsnes og Frode Vigtil. Første tema for kvelden gikk på utveksling av erfaringer. Vi delte opp i grupper, de som trener guttelag i den ene og jentelag i den andre. Punktene som skulle diskuteres var øvelser, flest mulig-lengst mulig-best mulig kvalitet og forskjeller på gutter og jenter. Mange gode innspill å forslag til tiltak på hvordan vi kan bli enda bedre. Dette tar vi med oss videre inn til planlegging. Siste del gikk på videreutvikling av barnefotballen. Tema som tettere samarbeid mellom lagene, felles vintertreninger, hospitering og mentorordninger ble tatt opp. Gode diskusjoner også rundt disse temaene. Et mer fyldig referat vil komme etter hvert.