Knøttefotball på Nesttun Idrettsplass

Påmeldingen har åpnet til Fana IL Fotballs knøttefotball - aktivitetstilbudet til barn i barnehage.

For de fleste barn og ungdommer starter fotballen som en lek. Fana IL Fotball mener det er viktig at man i fortsettelsen tillater at fotballen i en begynnelse skal være nettopp dette. Lek kombinert med glede er kanskje den største nøkkelen til interesse og fremgang i de fleste idretter.

Formål
På bakgrunn av dette ønsker Fana IL Fotball å tilby et aktivitetstilbud til barn i barnehage under navnet knøttefotball. Klubben ønsker dermed å åpne døren til den fantastiske fotballfamilien i Fana IL.

Gjennom knøttefotball er tanken å vekke interessen for fotball med leken som et viktig redskap. I tillegg til fotball skal knøttefotball være en fin arena for barna å lære seg å ta hensyn til hverandre samt oppleve både glede og mestring. Videre skal tiltaket inspirere og motivere barna til videre fysisk aktivitet gjennom allsidig aktivitet. Dessuten får man trening i å forholde seg til enkel veiledning.

Overordnet målsetning er med andre ord bevegelsesglede og mestring.

Trenere og oppfølging
Knøttefotball vil i likhet med lagene i barnefotballen være foreldredrevet. Det vil si at deltakernes foreldre må stille seg positiv til å være med å organisere og gjennomføre aktiviteten. Samtidig forventes det at hvert barn har en voksen tilstede på hver samling.

Videre tilhørighet
Når barna begynner på skolen skal deltakerne fortsette på klasselaget i den klubben man naturlig hører til ut i fra bosted. Kun barn som går på skoler i nærheten av Nesttun Idrettsplass fortsetter i Fana IL Fotball.

Knøttefotball for barn i barnehage
Fana IL Fotball viderefører altså aktivitetstilbudet for barn i barnehage etter sommerferien.

Målgruppe
Knøttefotball er i første omgang rettet mot jenter og gutter som er født i 2012 og 2013 som ønsker å fremme sin interesse for fotball og fysisk aktivitet.

Gjennomføring
Samlingene med knøttefotball gjennomføres på Nesttun Idrettsplass hver søndag klokken 11:00 til 12:00. Det kommer for øvrig ikke til å arrangeres kamper utover aktiviteten som blir gjennomført på samlingene - denne gulroten må vente til barna blir eldre.

Knøttefotball følger skoleruten til Bergen kommune fra begynnelsen av september til juni. Vi tar forbehold om at det kan bli justeringer i gjennomføringen med hensyn til værgudene og baneforholdene samt eventuell byggeaktivitet på Nesttun Idrettsplass. I verste fall må vi se oss nødt til å flytte eller avlyse enkelte samlinger.

Ingen treningsavgift
Det er ingen treningsavgift for å delta på dette aktivitetstilbudet, men alle deltakerne må bli medlem av Fana IL Fotball hvor medlemsavgiften er kroner 350. Dermed er man også forsikret på vanlige måte som idrettsutøver i et idrettslag. Ved påmelding betaler man i tillegg 650 kroner for en utstyrspakke. Utstyrspakken er obligatorisk og består av nødvendig utstyr til treningene. Samtidig finner vi det naturlig å understreke at knøttefotball ikke har som formål å være en inntektskilde. Prisene blir derfor satt ut ifra en målsetning om å unngå underskudd.

Påmelding
Påmelding til knøttefotball gjør du enkelt og greit her på våre nettsider ved å følge pekeren nederst. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling av utstyrspakken er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Fristen for gyldig påmelding er søndag 3. september. Vi tar forøvrig forbehold om det kan være fullt før så skynd deg med påmeldingen.

Ved påmelding understreker vi at barnets navn skal registreres med foresattes e-post og mobiltelefonnummer. Vi ber også om at foresattes navn legges inn i feltet ”organisasjon/klubb”.

>> Påmelding til knøttefotball 2017/2018

Kontaktperson for knøttefotball
Mads Vik Tvedte - Sportslig leder
E-post: mads@fanafotball.no

>> Bytter navn til knøttefotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift