Orientering fra styret i Idrettskolen.

Idrettsolen informasjon.

 

Velkommen som trener/oppmann/foreldrekontakt i idrettsskolen ÅIL

 

Vi er veldig glade for å ha deg med på laget, håper at dette møtet og mappen skal gjøre det enklere for deg å være engasjert i idrettsskolen.

 

Åkra idrettslag

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Helge Hammersland

TLF 52815252-48123975

dagligleder@aakrail.no

 

Idrettsskolestyret 2016:

Leder:

Simon Koch, mob: 977 89 521

 sko@westcon.no

 

Kontaktperson Åkra skole, materialforvalter og ansvar for utstyrsrom:

Tone Hemnes , mob: 94495614

 Tonehemnes82@gmail.com

 

Kontaktperson Grindhaug skole:

Merita Tømmervik, mob :90755448

 merita@universel.no

 

Kontaktperson Sevland skole:

Audun Olsen, mob: 400 38 884

 Audunolsen9@gmail.com

 

Kontaktperson Ådland skole:

Silje Katrine Stol, mob. nr. 938 29 366

silje_kathrine@hotmail.com

 

Idrettsskolen

Idrettsskolen er arenaen for alle i idrettslaget frem til det skoleåret de fyller 10 år (4.klasse).

Idrettsskolen inviterer alle som skal begynne på skolen til høsten på en kick-off tidlig samme år (våren før), dette for allerede da å komme i gang med allidrett på skolene.

All aktivitet under idrettsskolen er foreldrebasert, foregår i gymsalene på skolene, i Åkra hallen, ute på løkkene, samt svømmehallen på Åkra ungdomsskole.

Vi har tett kontakt med fotball og håndballavdelingene, slik at trenerne kan delta på ulike kurs etc.

 

I gymsalene blir treningstidene prioritert slik:

1 Allidrett

2 Annen «inneidrett»

3 Uteidrett

 

Drakter

Lag som ikke er påmeldt i serie låner drakter fra idrettskolen til cuper. Det er viktig at disse draktene blir levert tilbake etter cupen (nyvasket). De som har lag påmeldt i serie får utdelt et draktsett i starten av sesongen. Det anbefales å samle inn draktene etter hver kamp og ha en rullering på laget når det gjelder vasking av draktene. Ved endt sesong skal ALLE draktene leveres inn igjen til idrettsskolen.

Kontaktperson drakter: Tone Hemnes, mob: 944 95 614

 

 

Retningslinjer og litt info Idrettskolen

  • 1.klasse, allidrett med diverse leker og forskjellige idretter.
  • 1.klasse, ingen får melde seg på i serie spill, men vi oppfordrer alle til å melde på lag i diverse turneringer og arrangere eventuelt privat kamper. (Håndball og Fotball)
  • 2-3. klasse, det blir nå ofte stort sett en type idrett det blir drevet, dette er jo som regel farget av hva den som trener ønsker å trene barna i. Da blir det i de fleste tilfeller rene håndball eller fotball lag.
  • Det er ikke lov å ha mer en 1stk trening pr uke for hver idrett en driver med i idrettskolen til og med 3klasse. Dette er for at barna skal få mulighet til å drive med forskjellige ting, også ting utenfor ÅIL.
  • Vi ønsker velkommen tiltak som «Me spele i samen». Så lenge det fungerer som løkke fotball, der hvem som helst kan være med når de ønsker.
  • Alle skal i utgangspunktet få tilgang på det utstyret som trengs, ta kontakt om noe mangler så ordner vi det.
  • Vi ønsker ikke å dele ut/ sponse «coach jakker» til ledere, vi ønsker heller å bruke penger på mer utstyr og cuper til barna.

 

 

Medlemskontigent og kx-web

Som dere vet skal alle medlemmer registreres i kx-web. De lagene som er nyoppstartet må få lagt dette inn kjappest mulig. Brukernavn og passord får dere hos Kåre Sveinall  e-mail: karesv@online.no / marked@aakrail.no. Det er viktig å gå inn i kx-web undervegs og slette medlemmer som har sluttet, eller legge til nye som har begynt.

 

Litt info om hvordan alt skal registreres:

Det har vært litt frem og tilbake med hvordan vi skal registrere medlemmer som hører til idrettsskolen. Idrettslaget får støtte etter hvor mange aktiviteter barnet er med på, så dersom barnet er med på fotball, håndball, friidrett osv skal det registreres alle tre plasser. Men husk at det er kun en medlemskontingent som blir sendt ut, uansett hvor mange aktiviteter barnet er med på! De av dere som kun trener allidrett skal registrere barna under skolen dere hører til.

 

Dere trenger følgende info for og legge inn i kx web

Navn……………………………………………………………………………………………Fødselsdato………………………………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………………..

E-post………………………………………………………………………………………..

Tlf……………………………………………………………………………………………..

Fair play

ÅIL følger fairplay reglene som er anbefalt av NFF, her ligger mye godt arbed!

Se blant annet linkene under; http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

Klikk deg inn på BARN OG UNGDOM à Barnefotball

Barnefotball: 

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf

Trene en 7 åring kontra en 11 åring:

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/Retningslinjer/A-trene-en-7-aring-kontra-en-11-aring/

 

Kort oppsummert:

1 . Barnefotball er lekbetont! 

Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling med andre barn.

2.Barnefotball er sosialt!

Venner bør få trene/spille sammen, for å fremelske samhold. Husk at fotball er et lagspill, og det er lagprestasjonene som skal være i fokus, ikke enkeltspillere!

3 . Barnefotball og spilletid / topping av lag:

Ingen blir bedre av å sitte på benken. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet. Det er derfor ikke greit at noen under idrettskolen "topper laget" for å vinne kamper. Alle skal spille like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle spille på forskjellige plasser!

Spillere som kun møter opp til kamp, kan ikke forvente å få spille like mye som de som følger alle treninger. Dette må tas opp med foreldre.  Dersom barna virker uinteressete i kampen bør trener minne barna på dette før barnet rope inn for bytte. Her må trenerne utvise skjønn.

Hospitering er ikke lov i idrettskolen (Når barna kommer inn i ungdomsfotballen er det lov å begynne å spisse lagene mer fra 13 år og oppover, frå 14 år er det lov med hospitering, ungdomsavdelingen tar dette opp om det er aktuelt)

 

4. Lær barna å tåle både seier og tap!
Husk å avtale firemåls fairplay regelen med dommer og motstanders trener før hver kamp. Lag som ligger under med 4 mål kan ha en ekstra spiller på banen. Det er ikke lov med flere enn en ekstra spiller om en ligger under med mange mål.

5. Mer trening og færre kamper!
Barn bør trene mer enn de spiller kamper, og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det gjør du best ved å ha morsomme treninger. Legg opp til et kampprogram som varierer mellom enkeltstående kamper og turneringer!

Kamp og trening(er) hver uke i tillegg til turneringer i helgene kan bli mye for de minste (og deres foreldre).

(Seriespill krever minst like mye organisering av lagledere som det å organisere «egne» serier med de nermeste lokale lagene.)

6. Allsidighet og koordinering

Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Likevel bør barn selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene må derfor koordineres, men det må ikke være noe krav å drive med flere idretter. Barn må få gjøre det de har lyst til.

ÅIL legger opp til at håndball og fotball skal koordineres slik at det ikke byr på problemer å drive med begge idrettene. «Sesongene» skal i liten grad overlappe hverandre og trenere skal avtale for ikke å legge disse samtidig. Noen krasj vil det selvsagt bli, og barna må for all del ikke på noen måte straffes for dette!

7.Fotball er et spill!
Spillet er selve kjernen i fotball. Dessverre ser vi at enkelte trenere benytter øvelser som ikke alltid virker motiverende. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende ferdighetsøvinger, og ”småspill” bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger - flest mulig involveringer pr spiller må være målet. Morsomt og utviklende!

8. La oss gå sammen om gla’fotball for de små!
Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde - Barn har en egen evne til å gjøre som du gjør, ikke som du sier.

 

 

Fotball er gøy - ikke mas!
God fornøyelse med gla’fotball for små føtter!

 

 

 

Facebook

Vi har egen facebook side for trenere «Trenere under idrettsskolen». Skolene har egne facebooksider, og vi oppfordrer alle kontaktpersoner å opprette egne (lukkede/hemmelige) grupper for å få ut informasjon på en effektiv måte.

Her blir det lagt ut diverse info og beskjeder, men husk at dette er en ren infokanal!

Diskusjoner skal ikke finne sted på ÅIL sine facebook sider, dette må tas opp med de det gjelder.

 

Håndball

 

Håndball i idrettskolen

Det er mulig å melde barna på håndball-ring allerede fra 1. klasse. Dette innebærer at en er med på en turneringsdag ca 1 gang i mnd (trenger ikke å delta hver gang). 1. og 2. klasse er mix lag. Grunnet den sprengte kapasiteten i Åkrahallen er det desverre ikke mulig å få treningstid i hallen før 3. klasse, men gymsalene på de ulike skolene er utstyrt med oppblåsbare håndballmål.

 

ÅIL – håndball avdelingen starter opp med aldersbestemte lag fra 3. klasse

Håndballstyret sender ut lapper til alle barn i skolekretsene i området og inviterer til trening. Åkrahallen har som dere sikkert vet veldig sprengt kapasitet. Det er også mulig å trene på Åkra ungdomsskole.

 

Skulle det være noe dere lurer på er kontaktpersonene våre

Stein Håvard Schnabel, Tlf 90268489

Janne Oldeide, Tlf 92658991

 

Fotball

Det er mange som starter opp fotballag i idrettsskolen.

 

Avtaling av kamper

Alle kamper ligger fra kretsen inne med «dummy» tidspunkt (onsdag kl 18). Dette må dere se bort i fra! Lagene får tildelt hjemmekamper på banene av dagligleder. Når dette er klart må dere invitere motstanderlagene til kampene på Åkra. Når det gjelder bortekampene skal dere få invitasjon av motstanderlaget (lurt å  purre på lag dersom en ikke hører noe fra dem).

 

Dommere

Det er ikke satt opp klubbdommere for aldersgruppen 6-9 år. Her må oppmenn og foreldre være med og bidra. Dommerlister blir sendt ut på mail og facebook.

Dette er ungdomsdommere, ikke proffer. Husk å ta godt vare på dem! Husk også å signere på listene deres slik at de får lønna si. Det er lurt å kontakte dem dagen før for å minne dem på oppdraget sitt, samt gi beskjed hvilken bane dere spiller på.

En må påregne at det ikke alltid vil komme dommer, og ha en «plan B» (foreldre, annen lagleder etc.)

Daglig leder setter opp treningstider i idrettsparken. Husk at det normalt sett ikke er lov å bruke gressbanene («løkkene») før påske og etter høstferien. Dette fordi det rett og slett blir for hard påkjenning for gressmattene.

 

Vintertrening for fotball

Grusbanen

Stadion/isbanen

 

Overgang til ungdomssavdeling

Etter høstsesongen er ferdig er det viktig at de som skal over i ungdomsavdelinge tar kontakt med Tommy Nilsen (tommynilsen401@hotmail.com) ang påmelding av lag og info fra ungdomsavdelingen.

 

Svømming

Det er et mål at barna skal være svømmedyktige i slutten av 4.klasse. Undersøkelser gjort av Norges svømmeforbund viser derimot at 30.000 av elevene i 5.klasse faktisk ikke er det. Det tilsvarer 50 % av alle! Tallene er skremmende da vi hvert år har alt for mange drukningsulykker!

På bakgrunn av dette ønsker idrettskolen å tilby 2.klassingene «Trygg i vann» kurs på Åkra ungdomsskole. Dette vil foregå på tirsdager fra ca. oktober til mai/juni. Fordeling av tidene kommer vi tilbake til etter endelig påmelding.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra skoler som har elever som har deltatt på kurset vårt. De trenger ikke lang tid på å bli trygge da de starter med svømmeopplæringen, og blir derfor raskt svømmedyktige!

For å få gjennomført kurset er vi avhengige av at foreldre på hver skole deltar på et livredningskurs i forkant. Foreldre som tar kurset må være instruktører i bassenget. Husk at jo flere som tar kurset jo flere blir det å dele på å være instruktører.

Vi krever 2 instruktører i bassenget i ei gruppe på 15 barn. I tillegg må hvert barn ha en forelder som sitter på land og har øye med sitt barn.

De foreldre som deltar på livredningskurset vil òg få inspirasjon til hvilke aktiviteter en kan ha i bassenget. Dette er ikke avansert, poenget er at barna skal ha det kjekt og bli trygge på å oppholde seg i vann. Dette fører i seg selv til at barna fortere lærer seg å svømme.

De ulike skolene vil få tildelt sine timar i bassenget. Dersom det ikke er noen som er villige på din skole til å ta livredningskurs, vil ikke barna på den skolen få kunne ta svømmekurset. Det er heller ikke anledning for barn å være med på andre skolers svømmekurs.

VI har bassenget hver tirsdag 17.30-19.30 (dersom det blir oppslutning på hver skole kjører vi annenhver tirsdag). For å melde seg på kurset må barnet være medlem i ÅIL. Er barnet ikke medlem, gi beskjed, så barnet kan meldes inn.

PS: VI kan bare ha grupper på 15 barn samtidig. Blir det stor interesse må vi lage flere grupper. Har vi ikke nok foreldre med livredningskurs må vi få flere foreldre til å ta kurset. 

 

 

Andre aktivitetstilbud

  • Innebandy (fra 3.klasse) – Trening tirsdag kl: 17-18 i Åkra hallen.
  • Cheerleading (fra 9 år og opp over) - Kontakt Siv Knutsen, mob:99013537 for mer informasjon.

 

Medlemskontigent Åkra IL 2018

 
Åkra idrettslag medlemskontingent 2018
Oversikt over betalt medlemskontingent for 2018.
Ubetalt beløp: 77750
Ubetalt antall: 103
Betalt beløp: 749400
Betalt antall: 882
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift