Slik håndterer Fana IL Fotball kravet om politiattest

Alle ansatte og frivillige i Fana IL Fotball skal avkreves for politiattest.

Bakgrunn
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personen behøver ikke være ansatt eller skulle ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Innhenting av Politiattest steg for steg
Steg 1
Fana IL Fotball skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema og gi dette til søkeren. Bekreftelse får du ved å laste ned vedlegget oppe til høyre.

I bekreftelsen har Fana IL Fotball blant annet fyllt ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

  • Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  • Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Steg 2
Neste steg er at søkeren selv må søke om attest.

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest . Her følger informasjon om hvordan du gjør det:

  1. Bruk pekeren for elektronisk søknad om politiattest nederst på denne siden.
  2. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
  3. Fyll inn e-postadresse og telefonnummer under ”kontaktinformasjon”. Velg frivillige organisasjoner som formål under både ”kategori” og ”formål.”
  4. Under ”legg ved bekreftelse av formål” legger du deretter ved det aktuelle dokumentet fra steg 1. Bekreftelsen kan scannes eller taes bilde av så lenge den har docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff eller tif som filformat og er under 4MB.
  5. Send deretter din søknad.

Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk kan du sende inn søknad om politiattest per post. Se informasjon om dette ved å følge pekeren for elektronisk søknad om politiattest.

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på circa to uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Fana IL Fotball.

Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret. Fana IL Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Kontaktperson for Politiattest
Ketil Brekke - Økonomi- og administrasjonsansvarlig
E-post: ketil.brekke@fanafotball.no
Telefon: 55 13 94 43

>> Elektronisk søknad om politiattest (Politiet)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift