Plogen Skiklubb

Politiattest

Politiattest

Politiattester for trenere/lagledere i Plogen skiklubb

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

NIFs lover stadfester at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.Ny politiatest skal fremhvis hvert 3. år

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

I Plogen Skiklubb krever vi politiattest av:
• Alle trenere
• Alle frivillige lagledere og foreldretrenere

Lagledere og foreldre som deltar på samlinger eller renn i løpet av året, skal også levere politiattest.
Alpin- og langrennskomiteene må fremskaffe lister over disse personene som leveres den som er ansvarlig for politiattestene i klubben.

Hvordan skaffe seg polititattest

Skjema for bekreftelse av formål fylles ut av den enkelte og leveres klubben som bekrefter denne.

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2777.pdf

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra klubben, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest.

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:


https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2934.pdf

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester

Slik søker du om politiattest:

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett https://attest.politi.no/

 1. Logg inn
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 2. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
  Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.
 3. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  - Ikke alle formål trenger bekreftelse.
 • For arbeidsgiver/organisasjon:
  Til hjelp for arbeidsgivere og organisasjoner kan skjemaet "bekreftelse på formål" lastes ned til høyre på siden.

Plogen Skiklubb

Kontakt: epost: kjersti@fjetland.net tlf. 982 48 571

Postboks 1727   5505 Haugesund

Gøy på ski for alle

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift