Bremnes IL

Instruks for trenaransvarleg

Instruks for trenaransvarleg

Instruks for treneransvarleg/koordinator

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av klubbens trenere i barne og ungdomsfotballen. Denne person har oppgaver og ansvar som ligger til rollen for oppfølging av trenere, og er alle klubbens trenerens overordnende (sjef).

Personen kan gjerne være ansatt og kombinere dette med andre sportslige roller.

Han har følgende hovedansvarsområder:

Sportsplan:

• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenerforum:

• Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.

• Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

Klubbens trenere:

• Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

• Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.

• Rekruttering av nye trenere.

Klubbens spillere:

• Hospitering – skal følge opp klubbens retningslinjer for hospitering, og sørge for at denne skjer etter vedtatte retningslinjer i samarbeid med trenere/spillere/foresatte for involverte lag.

• Utvikling – skal bidra til at spillere får trening på riktig nivå, og skal følge opp spillere i utviklingstiltak via krets og toppklubb.

Årshjul for trenerutvikleren/Trenerforum:

Feb./mars: Trenerforum 1:

• Gjennomgang av klubbens sportsplan.

• Nye trenere er på plass.

• Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

Juni: Trenerforum 2:

• Evaluering av vårsesongen.

• Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.

• Påmelding til kurs.

Nov./des.: Trenerforum 3:

• Evaluering av sesongen.

• Planlegging av ny sesong.

• Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.

• Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Flere trenerforum knyttet til konkrete temaer i klubbens sportsplan kan selvfølgelig

gjennomføres, men det skal avholdes minimum tre trenerforum pr. sesong/år.

Bremnes Idrettslag
Idrettsveien 87, 5430 Bremnes

bil@bremnesil.no - Telefon 53421666

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift