Mangler kamprapport

Hjemmelaget har ansvar for å ha med kamprapporten til den enkelte kamp. Dersom dere mangler kamprapport til en kamp, må dere benytte blank kamprapport, og fylle inn alle opplysninger. Dette kan dere enten få hos klubben deres eller printe ut kamprapporten fra kretsens hjemmeside. 

Dersom dere står på banen før kampstart, men uten kamprapport, fylle ut et blankt ark med all data  (inkl. kampnummer), og sende inn dette. NB! Dette er nødløsning!

Kamprapportene skal inneholde kampnummer, klasse, sted/tid/bane for kampen, hjemmelag, bortelag, resultat og dommer. Husk at kamprapporten skal skrives under etter kampslutt.

Ved manglende kamprapport vil hjemmelaget få gebyr fra NFF Rogaland.

Hvordan fylle ut kamprapporten?

Hjemmelaget fyller ut korrekte opplysninger på kamprapporten først, og leverer den til bortelaget en halvtime før kampstart. Fødselsdato skal fylles inn i alle klasser. Klubber som har godkjent samarbeid, skal skrive hvilken klubb de ulike spillerne tilhører. Se info vedr. sammensattelag. Når begge lag har fylt inn alle opplysninger, leveres kamprapporten dommeren før kampstart.

Etter kampen fyller dommeren inn resultatet, samt evt advarsler/utvisninger. Deretter skal begge lag kontrollere at alle opplysninger er ført på riktig og signere kamprapporten.

Eksempel:
Kamprapport før kampstart
Kamprapport etter kampslutt 

 

Ressultatregistrering


NB! Husk at hjemmelaget er ansvarlig for å sende inn resultatet på SMS. eller via en APP, se her>>>