Byåsen IL Fotball

Overgangs regler

Overgangs regler

Alle elektroniske forespørsler om overganger i FIKS må være komplette og oversendt NFF/krets innen midnatt onsdag 10.september. Overganger som kommer etter denne dato vil det ikke kunne gis spilletillatelse på før 1.januar 2015.

Med komplett overgang menes at alle obligatoriske overgangsdokumenter må være fullstendige, signert av de aktuelle partene, svar fra tidligere klubb må være mottatt med mindre svarfristen på  8 dager er utløpt og overgangsgebyret må være betalt.

Det eneste som kan gå i orden etter fristen 10.september er godkjennelse fra tidligere fotballforbund for spillere som foretar internasjonale overganger.

NFF vil 10.september holde sine telefonlinjer åpne frem til kl.24.00.

Henvendelser til NFF sentralt pr tlf bes rettet til 04420 – tast 4.
Henvendelser til NFF sentralt pr e-post til forvaltning@fotball.no

NFF sentralt behandler følgende overganger:

 Alle overganger for utenlandske statsborgere.
-    Alle overganger på spillere som sist var registrert i utenlandsk klubb.
-    Alle overganger på spillere som har kontrakt i nåværende klubb og/eller skal ha kontrakt i ny klubb.

For overganger på norske statsborgere mellom norske klubber og der spiller ikke har kontrakt i verken ny eller gammel klubb – så er det fotballkretsen til den nye klubben som er saksbehandler.

Fotballkretsene vil også være tilgjengelig frem til midnatt 10.september.

Kontaktinfo til krets finner du på de respektive kretsers hjemmeside.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift