Austrått IL

Bli medlem?

Bli medlem?

 

Informasjon til nye spillere og foresatte

 

Innmelding

Det er viktig at nye medlemmer registreres fortløpende. Dersom du ønsker å melde deg selv eller ditt barn inn i Austrått Idrettslag, klikker du på Innmeldingsskjema. Fyll inn personalia, velg aktiv og deretter laget som passer alderen og idretten.

Har du/ditt barn spilt i en annen klubb tidligere, kan det være nødvendig å bruke et overgangsskjema (alder avhengig). Treneren eller laglederen hjelper til om nødvendig. Ferdig utfylte skjemaer sendes til lagleder/oppmann. Spillerne kan ikke spille kamper for Austrått IL i før de er registrert og en eventuell overgang er ferdig behandlet. 

 

Støttemedlemmer

Ønsker du å bli et støttemedlem til Austrått Idrettslag? Klikk på Bli Støttemedlem.

 

Trenere/lagledere

Trenerne og laglederne gjør en veldig viktig jobb for Austrått IL. Trenerne har ansvar for aktivitetene under trening, og laglederne har ansvar for det administrativ for laget. Det er trener/lagleder som har kontakt med administrasjonen i klubben. Det er alltid behov for flere foreldre i lagledelsen. Har du noe du ønsker å bidra med, kontakt oss!. Se fanen Kontakt Oss.

 

Medlemskontingent, treningsavgift og lisens

Hvert medlem faktureres årlig for medlemskontingent. Medlemskontingenten gjelder for et kalender år. Utover dette vil medlemmene våre faktureres for treningsavgift. Treningsavgiften bestemmes av idrettsgruppene og skal dekke lagets kostnader for treninger, utstyr m.m. 

De eldste i klubben må betale lisens. Lisensen varierer etter hvilken divisjon og aldersgruppe medlemmer spiller i. En eventuell lisens faktureres/betales separat fra medlemskontingent og treningsavgift. Hvordan lisensen skal betales avhenger av idretten. Til eksempel betaler klubben lisens for fotballens A-, B- og C-lag. Lisens betales deretter av hver enkelt. I håndball betales lisensen gjennom MinIdrett. 

Medlemskontingent faktureres i begynnelsen av året, og må betales innen fristen for at medlemmet skal kunne være med på treninger og kamper. Ta kontakt med oss ved betalingsvansker e.l. så finner vi en god løsning sammen.

 

Dugnader

Det koster penger for å delta i cup/serie og for utstyr (baller, vester, kjegler etc). Noen av disse kostnader dekkes av  dugnader slik at medlemskontingent og treningsavgifter kan holdes så lave som mulig. Vi ser en trend i nærmiljøet om at mange ønsker å betale seg ut av dugnader. Vi oppfordrer alle foreldre til å være positive til dugnadene som arrangeres. I tillegg ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på at utbytte fra noen dugnader er avhengig av salgsvolum. Til eksempel gir Enjoy dugnaden, som vi har hatt de siste årene, større fortjeneste om vi selger et større volum.

 

 

 

 

 

 

                         

AUSTRÅTT IDRETTSLAG
Postboks 2 Bogafjell
4397 Sandnes

Org. 970 310 436

Leder: Tore Nedregaard
leder(at)austraattil.no
Mob: 916 05 384

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift