Bremnes IL

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Bremnes Idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgåver som i vesentlig grad innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Bremnes Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Det betyr at alle trenere, ledere, styremedlemmer og ansatte i Bremnes Idrettslag skal framvise gyldig politiattest.

Innhenting på en-to-tre:

1: Send en e-post til al@bremnesil.no og be om å få tilsendt ei bekrefting på ditt forhold til idrettslaget. Me sender deg då ei slik bekrefting i retur, og denne må du laste opp når du søkjer politiattest på politi.no.

2: Logg deg inn på https://attest.politi.no/ og registrer opplysninger og last opp utfylt bekreftelse.

3: Når ein får attesten frå politiet, skal denne framvises til Jovana Babanic, Frode Sortland eller Elin Mariboe i administrasjonen i Bremnes IL. 
Bremnes Idrettslag skal ikkje lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Spørsmål om ordningen kan stilles til

Elin Mariboe e-post: al@bremnesil.no, telefon: 905 91 433

Frode Sortland e-post: frode@bremnesil.no, telefon: 901 53 440

Jovana Babanic e-post: dl@bremnesil.no, telefon 900 57 781

Alle representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

                                                                                                                                      Bremnes Idrettslag

Bremnes Idrettslag
Idrettsveien 87, 5430 Bremnes

bil@bremnesil.no - Telefon 53421666

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift