Plogen Skiklubb

Organisasjon

Organisasjon
Hvordan er Plogen Skiklubb organisert
Plogen Skiklubb er organisert med et hovedstyret med 6 medlemmer. Under styret er det ulike utvalg som; 1. Sportslig utvalg som organiserer all den sportslige aktivteten i klubben. 2. Administrasjonsutvalg som tar seg av medlemsregistrering, utarbeidelse av medlemsbladet Bindingen, samt Årsrapporten. Ellers tar de seg av det praktiske rundt organiseringen av medlemsmøter og årsmøte. 3. Sponsor og Økonomiutvalg tar seg av å skaffe inntekter til klubben gjennom salg av reklame og samarbeidsavtaler. 4. Ungdomsutvalg. Dette utvalget består stort sett av ungdommer og tar seg av organisering av ungdomsaktiviteter og egne ungdomsturer.

Plogen Skiklubb

Kontakt: epost: kjersti@fjetland.net tlf. 982 48 571

Postboks 1727   5505 Haugesund

Gøy på ski for alle

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift