Sund SK

Medlemskontingent

Medlemskontingent
RELATERTE DOKUMENTER

 

Medlemskontingenten er ei av klubben sine viktigaste inntekter. Inntektene frå medlemskontingenten er spesielt rekna å gå til påmelding av lag i kretsen sine seriar.

Sund Sportsklubb er ein fleiridrettsklubb der medlemer kan delta i fleire idrettar. Av den grunn er medlemskontingenten delt opp i to, klubbkontingent og treningsavgift. Alle som vil vere medlem i klubben må betale medlemskontingenten som er på kr 700. I denne medlemskapen ligg fordelane i å vere ein del av klubben og er einaste måten å få stemmerett på i årsmøter. Vi minner om at ein må vere 15 år for å ha stemmerett og vil med dette oppfordre alle foresatte til å bli medlem i Sund Sportsklubb slik at ein kan påvirke korleis klubben skal drivast.

Familiemedlemskap: 1800kr (Gjeld kontingent, treningsavgifta kjem i tillegg) Betal denne som egen betaling og merk med navn på medlemmer.

 

Treningsavgifta er ei avgift for den aktiviteten som ein vil delta på, deltar ein på fleire aktivitetar (håndball/fotball/futsal) betalar ein treningsavgift for begge. Merk at treningskontingent blir fakturert i starten av ny sesong! Dette betyr at det blir sendt ut giro for treningskontingent for handballen i August/September.

 

Håndball

Treningsavgifta for barnehåndball (6 til 12 år) er 550 kr.               Totalsum blir dermed 1250 kr.
Treningsavgifta for ungdomshåndball (13 til 16 år) er 600 kr.        Totalsum blir dermed 1300 kr.
Treningsavgifta for vaksne (17 år og oppover) er 1150 kr.             Totalsum blir dermed 1850 kr.
Treningsavgifta for mosjonistar er 300 kr.                                    Totalsum blir dermed 1000 kr.

 

Fotball
Treningsavgifta for barnefotballen (6 til 12 år) er 550 kr.                 Totalsum blir dermed 1250 kr.
Treningsavgifta for ungdomsfotballen (13 til 16 år) er 900 kr.          Totalsum blir dermed 1600 kr.
Treningsavgifta for juniorfotballen (17 til 19 år) er 1100 kr.             Totalsum blir dermed 1800 kr.
Treningsavgifta for seniorfotballen (20 år +) er 1300 kr.                 Totalsum blir dermed 2000 kr.
Treningsavgift for mosjonistar er 300kr.                                         Totalsum blir dermed 1000kr.

 

Futsal
Treningsavgifta for futsal er 300 kr.                                              Totalsum blir dermed 1000kr.

Merk:

  1. Alder på spelar er den som gjeld 31.12.2016.
  2. Beløpet som står på fakturaen er basert på kva lag spelaren spelar på. Hvis nødvendig, juster beløp til det som stemmer med spelaren sin alder. Det er alder på spelar som er avgjerande for kontigent.
  3. Er det fleire familiemedlem som er medlemer, betaler den eldste full treningsavgift, yngre får 25% rabatt på treningsavgifta.
  4. For dei som har betalt medlemskontingent tidlegare i år: trekk kroner 700 frå beløp som står på fakturaen.


Merk betalinga med «håndballkontingent 2017-18» eller ”fotballkontingent 2017”, lag, navn og fødselsdato på medlem, og kvifor evt. justering av beløp. Hvis giro har påført KID nummer treng du ikkje skrive navn på spelar erc.

Det ligger en forsikringsdel i medlemsavgiften, så det er viktig at kontingenten blir betalt. Er ikke medlemskontingent og treningsavgift betalt vil spilleren kunne bli nektet å delta på trening og spille kamp.

 

Sund Sportsklubb v/styret

epost; post@sundsk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift