Byåsen IL Fotball

Sportsplan

Sportsplan

Hensikten med sportsplanen er å lage en samlet plan for fotballaktiviteten i Byåsen Breddefotball når det gjelder barne og ungdomsfotball. En sportsplan i breddefotballen skal være en retningslinje for alle trenere/ lagledere.

 

 - Vedlegg øvelser (pdf)

Slik gjør vi det i Byåsen

Barnefotball (6-10 år)

Alle treninger i barnefotballen (6-10 år) bør inneholde de 4 aktivitetskategoriene
1) Sjef over ballen
2) Spill med og mot
3) Tilrettelagt smålagspill
4) Scoringstrening

Sportslig Utvalg har laget videoer som viser hvordan de 4 aktivitetskategoriene skal gjennomføres.

- 1 a) Sjef over ballen - Video: https://www.youtube.com/watch?v=yczBRpR9tuM  Sjef over egen ball - jakt motstanderens, Grønt/gult/rødt lys, Stiv heks, Lang lang slange, Hermegåsa og føring mellom kjegler. Versjon pr 7.juni 2016.

- 1 b) Bli glad i ballen (Sjef over ballen del 2) https://www.youtube.com/watch?v=e4VSZVUs-gA Leik, mestring og fremgang. Versjon pr 7.juni 2016.

- 2) Spill med og mothttps://www.youtube.com/watch?v=cLZ-F43BmWg Handlingsvalg: slå pasning eller utfordre? Hvordan gjøre seg spillbar? Hvordan kan vi passere motspillere? 1v1-ferdigheter. Versjon pr 7.juni 2016.

- 3) Tilrettelagt smålagspill https://www.youtube.com/watch?v=vptqZWuLBMU Jevnbyrdighet, involvering og mestring. Flest mulig i flytsonen. Versjon pr 7.juni 2016.

- 4) Scoringstrening - https://www.youtube.com/watch?v=7FoRQ4GSfM0 Versjon pr. 7.juni 2016.

- Innendørs fotballtrening vintersesongen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=kNqh20uWi1o Eksempler på aktiviteter i gymsal/hall. Koordinasjon, balanse, teknikk, småspill etc.Versjon pr 3.mars 2016.

Barnefotball (11-12 år)

Alle treninger i barnefotballen (11-12 år) bør inneholde de 4 aktivitetskategoriene
1) Sjef over ballen - Sjef over egen ball - jakt motstanderens og Føring mellom kjegler i videoen for 6-10 år er fortsatt veldig gode øvelser for 11-12-årignene.
2) Spill med mot - Hele videoen for 6-10 år er relevant. Spill mye 2v1, 3v2 og jobb med handlingsvalg.
3) Tilrettelagt småspill - Hele videoen for 6-10 år er relevant. Spill mye 4v4 og 5v5.
4) Scoringstrening

Egne videoer for 11-12 år kommer senere. Inntil videre: se over.

Hurtighetstrening/Tanner - (6-12 år)

 

Hurtighetstrening:

Tanner:

Ungdomsfotball (13-19 år)

 

Spillestil 4-3-3. Video: https://youtu.be/v6Fc8377pug

Generelle regler

Hospitering

Hospitering på trening skal gå gjennom sp leder /sp utvalg og trenerne før igangsettelse. Jentespillere kan med fordel hospitere på jevnaldrende guttelag.

Ved kollisjon av kamper er det første prioritet for det laget spilleren aldersmessig hører hjemme på. Dette for å sikre at vi til enhver tid stiller med det beste mannskapet på det aktuelle alderstrinnet.
NB! Dette gjelder alle lag opp til og med GJ16!

Dana Cup

Opp til og med 14 år skal man spille på det laget man aldersmessig hører hjemme.

Spørsmål knyttet til sportslan og regler: Ta kontakt med sportslig leder Svein Erik Torvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift