Byåsen IL Fotball

Regler for arenareklame

Regler for arenareklame

Regler for arenareklame

E-postSkriv utPDF

Skiltreklame rundt Byåsen Arena tillates solgt for alle lag på følgende vilkår:

a) Det skal tegnes en samarbeidsavtale mellom Byåsen IL og skiltsponsor. Klubbens standardavtale skal brukes.

b) Et reklameskilt koster kr 12 500,?] pr. år og Byåsen IL ønsker at det skal inngås 3?]årige avtaler. Sponsor skal også betale kr 3 875,?] for fremstilling av skilt, alternativ lage dette selv. Prisene er eks mva.

c) Reklameskiltene produseres i størrelse høyde 1,25 meter x lengde 2,50 meter. Skiltene produseres på 2 mm aluminiumsplate med fargeekte folie i.f.t. annonsørens logo/tekst/illustrasjon. Byåsen Breddefotball sørger for produksjon av arenaskiltet og montering som blir på banens langside eller kortside etter gjeldende regler fra NFF m.h.t. sikkerhetssone. Logo og/eller input for utforming av skilt sendes pr. e-post til Byåsen Breddefotball som fremstiller originalfil for trykk av reklameskilt. Før skilt produseres skal trykk av pdf?]fil sendes til skiltsponsor for godkjenning.

d) Fakturering av skiltreklame gjøres av Byåsen Breddefotball. Lag som selger reklameskilt til kr 12.500,?] eks. mva. får kr 9.000,?] som overføres til deres lagskonto hvert år så lenge avtalen er gjeldende.

e) Det betyr at for hvert reklameskilt som selges til kr 12.500 eks. mva. går kr 6.625,?] til klubben og disse pengene øremerkes drift av anlegg. (12.500 x 1,25 = 15.625 - 9.000 = 6 625,?]).

f) Byåsen Toppfotball (BTF) og Byåsen Kvinnefotball (BKF) har større mulighet og større behov for å selge reklameskilt. De har derfor en annen fordelingsnøkkel enn øvrige lag i klubben. BTF og BKF skal betale 10% av fortjenesten til Breddefotball på alle skilt som de henger opp rundt Byåsen Arena. BTF og BKF må selv sørge for produksjon av arenaskilt og montering, som blir på banens langside eller kortside etter anvisning og gjeldende regler fra Byåsen Breddefotball og NFF. BBF har overordnet ansvar for utforming av skiltplan for Byåsen Arena. Salg av annen reklameplass enn rundt selve spillebanen må godkjennes av BBF.

g) Dersom punkt f) i regler for skiltreklame skal gjelde, må BTF og BKF selv håndterer produksjon og oppsetting av skilt. Dersom BBF skal bistå med produksjon og montering av skilt gjelder punkt d) og e) som fordeling mellom BBF og lag.

h) Fakturering av inngåtte avtaler foretas av BBF og overføring av penger til lag som har solgt arenareklame gjøres først når innbetaling fra kunde er registrert av BBF.

i) BBF ønsker ikke generelt å åpne for at privatpersoner skal få provisjon for salg av arenareklame. Først og fremst for at inntekter på arenareklame skal være et fellesgode til lagene, men også for å unngå problematikk og merarbeid rundt lønnsinnberetning og arbeidsgiveravgift. Dersom BKF eller BTF ønsker å lønne de som selger arenaskilt må de selv sørge for utbetaling og nødvendig lønnsinnberetning. BBF vil overføre penger til lagene iht. regler for skiltreklame.

 

Revidert 1. mars 2011

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift