Byåsen IL Fotball

Instruks lagleder

Instruks lagleder

Instruks - Lagleder


Formålet med instruksen er å gjøre hverdagen lettere for lagleder (oppmann) ved å gi noen tips
og retningslinjer for arbeidet rundt det å lede et lag. Dette arbeidet er viktig for at laget skal
fungere godt både sportslig og sosialt.

 

2.0 Innhold

 
2.1 Generelt for alle lagledere

Lagleder er administrativt ansvarlig for sitt lag, men grensene mellom trener og lagleders
funksjoner må ikke bli for rigide (- bruk sunn fornuft).

Lagleder har følgende oppgaver:
 • Ta ansvaret for organisering av det utenom-sportslige arbeidet i forbindelse med trening
  og kamp, herunder fordele lagets oppgaver på de andre tillitsvalgte og foreldre i laget.
 • Lagleder plikter å umiddelbart melde til ledelsen i Byåsen Breddefotball om kritikkverdige forhold,og eller andre avvik som oppstår i forbindelse med gjennomføring av sesong, og for periode med trening og cupgjennomføring utenfor sesong".
 • Utpeke dugnads- og miljøansvarlige i laget.
 • Være med i arbeidet med å skaffe trener (- Sportslig utvalg kan assistere).
 • Sørge for å oppdatere laglister i klubbens intranett. Informere daglig leder om spillere kommer til eller slutter.
 • Delta på klubbens informasjonsmøter for lagledere, eventuelt skaffe stedfortreder.
 • Sørge for å spre nødvendig informasjon til spillere og foreldre, eksempelvis om treningstider, kampprogram, cuper, foreldremøter, turer etc.
 • Sørge for at miljøansvarlig i laget tar ansvar for sin del i henhold til instruks (- bla. arrangerer sosiale tilstelninger for spillerne).
 • Sørge for at dugnadsansvarlig tar ansvaret for sin del i henhold til instruks.
 • Holde oversikt over lagets økonomi, og ta vare på kvitteringer .Send inn kvitteringer

 • for utgifter så snart som mulig. Kvitteringer kan sendes til BIL breddefotball PB 9266
  7424 Trondheim, levers på klubbkontoret på Myra, legges i postkassen eller scannes
  og sendes på mail til breddefotball@byasen.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
 • Siste frist for innlevering av dokumenterte utgifter fra foregående år er 10. januar.
 • I samarbeid med kasserer kontrollere at alle har betalt aktivitetsavgift . Hvis noen av spillerne / foreldrene har økonomiske problemer som gjør at de ikke greier å betale, kan de søke om støtte til NAV. Får man avslag fra Nav kan man søke Styret om fritak fra eller reduksjon av kontingent. Brev om avslag fra NAV må vedlegges søknaden til Styret.

 

 • 2.2 Praktisk info

 • 2.2.1 Laglister
  ”Laglister skal alltid være oppdatert i klubbens intranett. Legg in foresattes
  epostadresse og telefonummer under spiller.

  2.2.2 Informasjonskanaler
  På de følgende måtene kan du få tak i informasjon i klubben:
  o Via hjemmesiden, som er klubbens hovedoppslagverk / database.
  o Via nyheter pr. e-post fra Styret eller Daglig leder
  o Via informasjons-møtene.
  o Via direkte kontakt med Styret eller Daglig leder
  o Via kontakt med andre lag
  o Via www.fotball.no

  2.2.3 Spillematriell / førstehjelpsutstyr/ Drakter
  Via klubbens samarbeidspartner Nor-Contact kan Spillematriell kjøpes . Ved uttak av utstyr til lag må Rekvisisjon foreligge. Rekvisisjon fås ved henvendelse til Daglig leder.

  2.2.4 Oppgjørsskjema
  Alle utgifter som klubben kreves for, skal dokumenteres ved hjelp av kvitteringer. Alt føres opp
  på ”Oppgjørsskjema” (se hjemmesiden) enkeltvis og summeres nederst.

  2.2.5 Skaffe treningsbaner
  Sammen med trener, må lagleder melde banebehov til baneansvarlig innen de frister som blir
  kunngjort. Hvis laget trenger baner ut over det klubben rår over og fordeler, må laget selv
  skaffe disse

  2.2. Lagets Økonomi
  Alle lagene har ansvaret for egen økonomi, og må føre et lokalt regnskap. Laget disponerer en andel av
  aktivitetsavgiften. Alle lag skal ha en økonomiansvarlig som sammen med trenere og oppmann planlegger kommende sesong i god tid. Budsjett for aktiviteten til laget kommende år som danner grunnlaget for aktivitetsavgiften sendes inn til breddefotball@byasen.no før budsjett for kommende år skal vedtas på ekstraordinært årsmøte.
   
  2.3 Tillegg for lagleder 5er - lag


  2.3.1 Miniserie
  Hvert årstrinn innen gutter og jenter er ansvarlig for å arrangere hjemmekamper. Dvs: 2 dager i året skal
  trinnet merket opp baner, bestille klubbdommere til kampene, sørge for servering av kaffe og kaker og rydde
  opp etter bruk av klubbens anlegg.

   
  2.4 Tillegg for lagleder for 11 og 7 er - lag


  2.4.1 Påmelding til serien
  Lagleder må sørge for at laget blir påmeldt seriespill innen de frister som Trøndelag Fotballkrets
  bestemmer for de enkelte aldersgrupper. ”Påmeldingskjema” (hjemmesiden) fylles ut og sendes
  daglig leder senes 2 dager før påmeldingsfristen går ut.

  2.4.2 Flytting av Hjemmekamp
  Oversikt over ledig bane finnes på hjemmeside.
  Klubben har gitt Fotballkretsen disposisjonsrett over banene for å avholde kamper til avtalte kampdager og kamptider,
  Se treningskalender for bane så ser man når banen er reservert for kamper.
  Se så lenke til kretsen oversikt over kamper på samme bane, da finner man eventuelt ledig banekapasitet.

  Kontakt Daglig leder på breddefotball@byasen.no for å få bekreftelse på at tid man ønsker for gjennomføring av kamp er ledig. Kontakt så motstander og avtal ny kamptid. Få bekreftelse fra motstander.
  Send bekreftelse om flytting av kamp til kampendringer.trondelag@fotball.no  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Når du får svar fra kretsen er kampen flyttet.
 • Kampdager er onsdager (hele dagen), fredager fra kl.19.00 og ut kvelden, hele lørdagen og søndager frem til kl.20.00.

  2.4.3 Lisensregistrering
  Spillere fra 12-19 år får også dekket sin premie fra fotballforbundet, men de må være registrert
  i spillerregisteret
  til Norges Fotballforbund. Hvis dere likevel skulle få en giro trenger dere ikke
  betale. Si fra til lagleder som sjekker registreringen.
  Det er lagleders ansvar å sørge for at spillerne er korrekt registrert. Dette gjøres via
  internettsidene til Norges Fotballforbund. Logg inn under Spillerregistrering
  med Byåsens klubbnr.: GR16010013260. For passord se intranett.
  Spillerne fra 12-19 skal være registrert med forsikringstype "Lagsforsikring"
  ( vær nøye).

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift