Grønnåsen IL

Om GIL

Om GIL

Grønnåsen IL ble stiftet 31.08.2004

 
Antall medlemmer pr 01.01.2011:
Totalt ca 220
ca 150 barn
ca 70 foreldre
 
Grønnåsen IL sine verdier:
Inkluderende-Trivsel-Allsidig-Positiv-Idrettsglede

 

Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Organisering

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Idrettslaget hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av
Bodø idrettsråd.
Grønnåsen IL er et fleridrettslag for barn og ungdom tilhørende Grønnåsen og området rundt.
Grønnåsen IL har ambisjoner om å ha et tilbud til og med 10.klasse, slik som anleggssituasjonen er pr. 2009. Dersom anleggssituasjonen skulle bedre seg, vil GIL også kunne ha tilbud til eldre ungdom

 

 

Målsetting

Grønnåsen IL skal først og fremst gi tilbud om allsidig aktivitet som idrettsskole for barn, men også innen andre idrettsgrener som laget finner formålstjenlig. Det er en forutsetning at aktivitetene er drevet på frivillig basis.
Det er ønskelig at barna (til og med 4.klasse) i alle gruppene tilbys et variert og allsidig tilbud av aktiviteter som imøtekommer barnas fysiske, psykiske og sosiale behov og deres behov for lek og samvær. Gjennom idrett skal vi skape en arena der barna får oppleve trygghet, trivsel og mestring. Allsidighet og progresjon skal prege gruppene.
Aktivitetene skal fortrinnsvis foregå klassevis, og skal være et idrettslig og sosialt tilbud i, og rundt Grønnåsen skole eller i ulike miljøer der man kan drive ulike aktiviteter. Så langt Grønnåsen IL har økonomi, skal GIL støtte innkjøp av utstyr som fremmer dette formål.
 
Idrettskolen
Idrettsskolen skal være et tilbud om allsidig fysisk aktivitet. Idrettsskolen skal drive aktiviteter i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett.
 
Fotballgruppen
Fotball kan i utgangspunktet startes for alle klassetrinn. Alle barn til og med 4. klasse (under 10 år) som skal delta på fotball/annen spisset idrett oppfordres av styret/trenere og også delta på idrettskolen. Vi har pr 01.01.2011 12 fotballag i seriespill.

Volleyballgruppen

Volleyball bør tidligst starte i 5.klasse. Gruppen følger Volleyballforbundets retningslinjer og anbefalinger. GIL skal søke samarbeidsklubber for videre utvikling og flere treningstider. Vi har pr 01.01.2011 3 volleyballag fra 5.-8.klasse.

www.grønnåsen.no

POSITIV - ALLSIDIG - TRIVSEL - INKLUDERENDE - IDRETTSGLEDE

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift