Treningsavgift 2018 (fotball/Innebandy)

I dag vart Treningsavgift 2018 for fotball og innebandy utfakturert. Mottakarane av denne fakturaen skal vere alle som er aktive utøvarar/spelarar i fotball og/eller innebandy, og som spelar på eit lag frå og med 13 år og opp til seniorlaga. Utfaktureringa skjer via VIPPS, mail eller SMS. Les meir under.


Ved betaling til oppgitt kontonummer i fakturaen, skal Sportz AS syne som mottakar fordi dei formidlar betalingstenesta. Hugs å bruke KID nummer ved betaling, då vil betalinga automatisk bli registrert.


Har du spørsmål om denne fakturaen som ikkje vert besvart i denne nyheitssaken?
Send ein e-post til post@falkeid-idrettslag.no

Treningsavgift 2018

J13/G13 650,- (inkl. shorts, genser og bukse)

J14/G14250,- (inkl. shorts)

J15/G15250,- (inkl. shorts)

J16/G16650,- (inkl. shorts, genser og bukse)

J19/G19 250,- (inkl. shorts)

Senior 1300,- (inkl. shorts, genser og bukse)


*For enklare innkreving av eigenandel til klubbtøy. Er dette lagt til i Treningsavgifta for 2018.

Klubbtøy (shorts, genser og bukse) utleverast frå lagleiarane etter at denne rekninga er betalt. Lagleiar på kvart lag har innsyn i kven på laget som har betalt, og deler ut utstyr etterkvart som det Treningsavgifta vert innbetalt.

Minner om at medlemmer med anstrengt økonomi, kan søke om å få refundert Treningsavgifta o.l. gjennom Falkeid Aktivitetsfond, trykke her for søknadsskjema. Alle søknadar vert handsama anonymt av dagleg leiar. dagleg leiar.

Generalpartnerane

Gull- og sølvpartnerar

Medlemskontigent 2017

 
Medlemskontingent 2018
Takk for din støtte!
Ubetalt beløp (ca): 42908
Ubetalt antall: 152
Betalt beløp: 100900
Betalt antall: 339
 

Øvrige samarbeidspartnerar

Medlemsinformasjon

Kontortid dagleg leiar

Veke 21 (21 - 25 mai)

Måndag: 2 Pinsedag.

Tysdag: 10- 15

Onsdag: 10- 15

Torsdag: 8- 13

Fredag: 10- 15

Veke 22 (28 mai - 3 juni)

Måndag: 10 - 15

Tysdag: 10 - 15

Onsdag: 13 - 18

Torsdag: 8- 13

Fredag: 10 - 15

Laurdag: Fri.

Sundag: KÅRSTØ CUP heile dagen

Mange spørsmål kan besvarast ved å slå opp i Klubbhandboka

Falkeid IL arrangerer:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift