Thomas Kallevik utnevnt til æresmedlem i Haugar

På gårsdagens årsmøte ble Thomas Kallevik, som har vært aktiv i klubben siden 1960, utnevnt til vårt 13. æresmedlem.

Diplomkomitens innstilling lyder som følger:
Han har nedlagt utrolig mange dugnadstimer for klubben i sitt hjerte, helt fra tidlig på 70-tallet og her nevnes: Oppmann A-lag herrer 1975-76, mangeårig oppmann B-laget, de fleste sannsynligvis som spillende oppmann, da han påstår å ha rekorden i antall B-kamper. Ubestridt leder av Haugars Old-Boyslag i storhetsperioden. Han var klubbens formann i 1989-90 og flere år som kasserer i hovedstyret, sittet i fotballstyret så vel som sportslig utvalg. Vært medlem av valgkomite og lovkomite. Representert Haugar på RFK-ting og NFF-ting og det som i Haugesund nå er Idrettsrådet. Representerte og Haugar i forhandlingsutvalget i forbindelse med stiftelsen av FKH og valgkomite. Representert Haugar som dommer og vært dommerobservatør helt til nå nylig. Deltatt på mange dugnader og vi kan ikke unngå da å nevne de mange messer som har vært arrangert og ikke minst tivoli som har gitt gode inntekter til klubben. Er i dag leder av klubbens råd, hvor han har sittet siden 2011 og han har vært mangeårig styremedlem i Aldermannslaget, hvor han i dag sitter som formann.

Thomas ble passende nok tildelt utnevnelsen mens han hadde rollen som ordstyrer på årsmøtet. Det blir nok ikke siste gang han utfører den jobben. Vi gratulerer Thomas på det varmeste!

 

Støttespillere

Påmelding TFS 2018

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift