Og vinnaren er....

Vinnarane er alle medlemmane i Falkeid IL, fordi vi kan tilby fritidsaktivitetar til barn og unge for berre 100 kr. opp tom. 6 år, og 300 kr opp tom.12 år. Dette gjer at vi kan innfri vår visjon med å "vere eit idrettslag for alle som ønsker det". Til samanlikning, kostar det 2000 kroner for å spele fotball i eit av dei største byklubbane i Haugesund. Då dette mange i frå grunna manglande betalingsevne, og kva med aktivitet nr. 2? Tilbake til saken. Vinnaren av dagens signerte FKH-drakt, er ein som ikkje ein gang er medlem i Falkeid IL, hmm... Korleis går det ann? Les svaret under...


Vinnaren er som sagt ikkje medlem, har ikkje aktive barn i idrettslaget, men har bidreg med å stille på fleire FKH-dugnadar for Falkeid IL denne sesongen!


Saman med heder og ære, går dagens signeret FKH-drakt til Kjell Morten Haugsnes.


Drakta kan hentast på klubbhuset i dagleg leiar si kontortid (som er å finne på framsida av nettsida vår, nede til høgre).

Generalpartnerane

Gull- og sølvpartnerar

Medlemskontigent 2017

 
Medlemskontingent 2018
Takk for din støtte!
Ubetalt beløp (ca): 34310
Ubetalt antall: 121
Betalt beløp: 112350
Betalt antall: 373
 

Øvrige samarbeidspartnerar

Medlemsinformasjon

Kontortid dagleg leiar

Kontortid dagleg leiar:

Veke 37 (10 - 14 sept.)

Måndag: 9.30-13.30

Tysdag: 10.30-14.30

Onsdag: 16.30 - 21.30

Torsdag: 9.30-14.30

Fredag: 9.30-14.30


Veke 38 (17 - 21 sept.)

Måndag: 9.30-13.30

Tysdag: 9.30-14.30

Onsdag: 9.30-14.30

Torsdag: 9.30-14.30

Fredag: 9.30-14.30

Jobbar redusert ut oktober

Spørsmål? Kontakt rett vedkommande i Falkeid, trykk her for å finne rett kontaktperson.

Mange spørsmål kan besvarast ved å slå opp i Klubbhandboka

Falkeid IL arrangerer:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift