Innkalling til årsmøte 2017

Til medlemmene i Grønnåsen IL Bodø 28.02.2017 Innkalling til årsmøte i Grønnåsen IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Grønnåsen IL.

Årsmøtet avholdes den tirsdag 28.mars kl. 19.00 på Grønnåsen skole, avdeling rød
Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 14.mars 2017 til: gilnordland@gmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside www.gril.no og facebookside - Grønnåsen IL.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Grønnåsen IL

Vil du støtte oss?

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift