Falkeid

Falkeid FFO

Falkeid FFO

 

Kva er Falkeid FFO? 

Falkeid Fotballfritidsordning er eit etter-skulen-tilbod til 4 til 10 klasse. Falkeid IL er arrangørklubb og tilbyr ei sunn og aktiv fritisdordning på idrettsanlegget på onsdagar. Først med fotballtrening frå 13.15 til 14.45. Deretter, med frukt og leksehjelp i storsalen på klubbhuset fram til 15.45.

 

Tema for treningsopplegget på Falkeid FFO er utvikla i samarbeid med FKH, temaet er:

Kjappe bein, tekniske øvingar og småspel/turneringar på småmål. 

 

Betre kvalitet vinteren og våren 2017! 

Vi har ansett dyktige trenarar, og vi har  fått tak i vaksne til leksetilbodet etter treninga. Falkeid garanterer at det er maks 15  deltakarar pr. trenar på treningsfeltet, dette er for å sikre tettare og betre oppfølging av den einskilde. Med bakgrunn i dette må vi ha deltakaravgift på 300 kroner månaden for å kunne dekke utgiftene til trenarar, frukt og utstyr.

 

Oppstart: Onsdag 11 januar. Siste økt før sommaren:  Onsdag 14 juni. 

Desse onsdagane er det IKKJE FFO: 1 mars (pga.Vinterferie), 12 april (pga. Påskeferie) og 17 mai (pga. noko som skjedde på Eidsvold i 1914)

Korleis melder du ditt barn/ungdom på eller av Falkeid FFO?

Sende e-post til post@falkeid-idrettslag.no med namnet på deltakaren, kva klasse han/ho går i, samt namn og kontaktinformasjon til ein kontaktperson.

Sjå på- og avmeldingsfristane under.

 

Fristar Vinteren og Våren 2017

Vinteren og våren er delt inn i følgande 3 perioder:

Første periode er januar og februar. Påmeldingsfristen til første periode er er utløpt.

Andre periode er mars og april. Påmeldingsfrist og avmeldingsfrist til andre perioden er innan torsdag 23 februar.

Tredje periode er mai og juni. Påmeldingsfrist og avmeldingsfrist til  tredje perioden er innan torsdag 27 april.

 

Betaling: 

Deltakaravgifta er på 300 kroner pr. deltakar pr. månad, altså 600 kroner pr. periode. Søskenmoderasjonen er 100 kroner rabatt for barn 2, 3 osv.  pr månad. Betaling skjer på vår bankterminal ved henting av ditt barn/ungdom.

 

Bindingstid: 

Bindingstida er knytta til perioden du er meldt på, altså 2 månader av gangen. Dersom du ikkje melder ditt barn/ungdom av innan avmeldinsfristen for påfølgande periode, er han/ho automatisk meldt på til påfølgande periode.

 

Kontaktpersonar for Falkeid FFO: 

Mikael B. Myklebust FFO-koordinator 90951080 post@falkeid-idrettslag.no
Elin Gismarvik Sjef for lekse/frukt 97697526 elin.gismarvik@gmail.com
Olav Askeland Sjef for treningsopplegget  90825 990 olav@bygg-askeland.no
Stine Askeland Trenar     
Eirik Baugstø Trenar    
Arne Bjordal Trenar     

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products