Austrått IL

Årsmøter og protokoller

Årsmøter og protokoller

 

Her finner dere dokumentasjon fra våre årsmøter. Protokollene inkluderer årsberetning, regnskap m.m.

     AUSTRÅTT IDRETTSLAG - Postboks 2 Bogafjell - 4397 Sandnes - Org. 970 310 436 -            Leder: Tore Nedregaard (leder@austraattil.no) Mob: 916 05 384

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products