Vard Haugesund

Kompetanse

Kompetanse

 

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Kompetansekrav i SK Vard Haugesund

Styret:

Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført Lederkurs 1 utdanning.

Trenere/Lagledere, Barnefotballen:

Krav: Klubben har én trener pr lag i barnefotballen som har gjennomført barnefotballkvelden (BFK)

Krav: Klubben har én trener pr. årskull i barnefotballen som minst har ett delkurs fra C-lisens (C1, C2, C3 eller C4)

Kompetanseoversikt Barnefotballen pr. mai 2016

Navn

Lag

Lag Navn

Stilling

BFK

UFK

C1

C2

C3

C4

T1

UEFA B

T2

T3

Planlagt kompetanse heving

SUM: Status Barnefotballen

39 lag

 

Trener/ Lagleder

0

2

17

15

2

2

8

1

3

 

Samtlige trenere i Barnefotballen er invitert til Barnefotball kveld 1.juni. Delkurs C-lisenskurs tilbys.


Trenere/Lagledere, Ungdomsfotballen:

Krav: Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen som har gjennomført ungdomsfotballkvelden (UFK)

Krav: Klubben har én trener pr. årskull i ungdomsfotballen som har gjennomført C-lisensutdanning (C1, C2, C3 og C4)

Kompetanseoversikt Ungdomsfotballen pr. mai 2016

Navn

Lag

Lag Navn

Stilling

BFK

UFK

C1

C2

C3

C4

T1

UEFA B

T2

T3

Planlagt kompetanse heving

Status Ungdomsfotballen

14 lag

 

Trener/ Lagleder

0

0

1

1

1

 

6

1

3

 

Samtlige trenere i Ungdomsfotballen blir invitert til Ungdomsfotballkveld 1.sep. C-lisenskurs tilbys.


Generelt:

-Trenerkoordinator har hoved ansvar for skoleringsplan for Trenere/Lagledere

Dette er offisiell hjemmeside for SK Vard Haugesund.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products