Falkeid

Politiattest

Politiattest

Politiattest

Norsk idrett skal være ein tryg stad å være for alle. Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personar som skal utføre oppgåver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.   

Meir informasjon om politiattest finn du her>>>

 

Dette må du gjere for å skaffe politiattest:

1. Last ned ein av følgande bekreftelsar på føremål med Potiltattesten, etter kva type verv du har:

Trenar 

Lagleiar 

Medlem i eit styre

*For dykk som har fleire verv, så held det med ein politiattest.

 

2. Fyll inn  ditt Namn og ditt Fødselsnummer i attesten.

3. Logg deg inn på ID-porten og søk elektonisk via denne lenka her>>>

4. Når du mottek politiattesten, vis den snarast råd til dagleg leiar Mikael Myklebust.

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products