Austrått IL

Nyttige dokumenter og skjemaer

Nyttige dokumenter og skjemaer

Her kan du laste ned skjemaer som skal brukes i Austrått IL.

Innkjøpsrekvisisjon - brukes for alle innkjøp over NOK 5.000,-

Refusjon av utgifter - har du lagt ut penger på vegne av idrettslaget? Bruk dette skjemaet for å få dette refundert.

Timeliste - for alle ansatte

Reiseregning - dokumentasjon av reiseutgifter. Husk å legge ved originale vedlegg som dokumentasjon på utgifter.

Bankinnskupp til AIL - det er nødvendig med bilag for alle bankinnskudd til idrettslaget. Bruk dette skjemaet til formålet.

 

Dommerregning_Interne dommere i AIL
For kompensasjon av dømming av kamper, interne dommere, Bruk dette skjemaet. Pengene utbetales via vårt regnskapskontor ved å sende signert dommerregning til regnskap@bok-hinna.no.

 

Skademelding - last ned ved å klikke på lenken under

Skademeldingsskjema

 

     AUSTRÅTT IDRETTSLAG - Postboks 2 Bogafjell - 4397 Sandnes - Org. 970 310 436 -            Leder: Tore Nedregaard (leder@austraattil.no) Mob: 916 05 384

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products