Oppegård IL

Politiattest

Politiattest
I Oppegård Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for:
• Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede
• Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede. 
• Personer som bidrar i SFO-ordning i regi av laget og som jevnlig overnatter sammen med barna
• Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med  mindreårige/utviklingshemmede 
  • Attesten er gyldig i 3 år.

Fremskaffelse av attest gjøres i samråd med følgende personer oppnevnt av OIs styre : 
Hege Frøyna  dagligleder@oppegardil.no
telefon: 66 99 13 10
Hun har taushetsplikt i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Send mail til  
dagligleder@oppegardil.no med fødelsnummer og hvilket lag/oppgave dere har i Oppegård IL.
2: Dagligleder vil sende en bekreftelsesattest til dere, som skal vedlegges den elektroniske søknaden dere sender inn: https://attest.politi.no/
2: Politiet sender attesten tilbake til dere, den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal så framvise sin politiattest til dagligleder eller styreleder. Oppegård Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Hva er en politiattest?
En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag. Du finner oversikten over formålene som vedlegg til høyre på denne siden.

Frivillige organisasjoner: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift