Sund SK

Svømming Stranda

Svømming Stranda

Fredag fra kl 1800-1900 har klubben tid i Svømmehallen på Stranda. Gratis for alle medlemmer.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products