Austrått IL

Styret i AIL

Styret i AIL

 

Henvendelser til Austrått IL:

For hendvendelser til styret v/leder, bruk leder@austraattil.no
For henvendelser inkl. økonomi og elektroniske fakturaer, bruk post@austraattil.no

 


Styret i Austrått IL består i 2016/2017 av følgende personer:

   

 

Leder

Kjartan Tobiassen
970 54 795
leder@austraattil.no

 

Nestleder

Astrid Myklatun
930 95 374
amy@magnar-eikeland.no

Kasserer

Arild Jørgensen
970 36 848
arildj63@gmail.com

 

Styremedlem

Helene Waage 
414 34 758
helene.waage@lyse.net

Styremedlem

Bjørn Andersen
901 46 254
andbjo2008@gmail.com

 

Styremedlem

Henning Berge
414 95 112
henning.berge@lyse.net

Styremedlem

Øistein Malmin
913 68 950
spurs_86@hotmail.com

 

Varamedlem

Kristine Robberstad
402 01 291
kristine.robberstad@lyse.net


     AUSTRÅTT IDRETTSLAG - Postboks 2 Bogafjell - 4397 Sandnes - Org. 970 310 436 -            Leder: Tore Nedregaard (leder@austraattil.no) Mob: 916 05 384

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products