Grønnåsen IL

Politiattest

Politiattest

Politiattest for alle trenere i GIL

Alle som har treneroppgaver (også hjelpetrenere) og lagledere i Grønnåsen Idrettslag skal ha politiattest. Dette følger krav fra Norges Idrettsforbund:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Se http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx.

I GIL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder altså trenere, trenerkoordinatorer og hjelpetrenere.

Representantene for GIL har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til i politiattestene.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik gjør vi det:

Dette gjelder når alle trenere/assistenter skal levere inn samtidig. Gjelder innleveringen bare en person kan personen levere sitt eget utfylte skjema til Tore og også forevise svaret (fra politiet) til Tore når det kommer.

- Trenerkoordinatorer informerer og følger opp "sine" trenere og lagledere.
- Trenerkoordinatorer samler inn skjemaer, og leverer disse til Tore Mosand.
- Tore signerer skjemaene på vegne av GIL, og leverer samlet for hele idrettslaget til Salten Politidistrikt.
- Den enkelte trener/ lagleder vil få svar fra politiet (ikke Tore eller idrettslaget), og skal da legge frem attesten for sin trenerkoordinator. Koordinatoren skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
- Trenerkoordinator fyller ut vedlagte samleliste og sender/leverer til Tore.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattestene er gyldige i 5 år med mindre du har vært borte fra GIL i mer enn 1 år. Nye trenere i GIL skal ha nye attester.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe:

Tore Mosand

Veståsen 5, Stille Dal
Tlf 480 72920

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products