Grønnåsen IL

Forsikring

Forsikring

Forsikring for spillerne i Grønnåsen IL

 

All forsikring dekkes gjennom medlemsregistrering i NIF/ NFF. For barn mellom 0-12 år gjelder idrettsforsikring. For barn over 13 år gjelder NFFs Lisensforsikring.All forsikring dekkes gjennom medlemsregistrering i NIF/ NFF

Idrettsforsikring

Gjelder for barn 0-12 år.

Hvem er forsikret?

 • Medlemmer av klubber og lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år.

 • Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2.1.

 • Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt. 2.2. a og b.

 • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.

Dette innebærer at alle våre grupper (idrettsskole, fotball og volleyball) er dekket av denne forsikringen.

Hvis uhellet er ute

 • Oppstår det en skade som man ønsker dekket av forsikringen, fyller man ut eget skadeskjema

 • Skade meldes hit: 02400

 • Skadeskjema, skademelding_barn_til_12, sendes hit:

If

Oppgjør Ulykke

Postboks 240

1324 Lysaker

NFFs Lisensforsikring

Gjelder fra og med dato de fyller 13 år.

Hvem er forsikret?

 • Spillere som skal delta på seniorlag i det ordinære seriesystemet eller i cup/ turnering, og som har betalt individuell lisensforsikring.

 • Spillere på lag i klassene Old Boys/Old Girls og i 7-er fotball senior menn og kvinner når lagsforsikringen er betalt til den lokale fotballkretsen.

 • Spillere i aldersgruppen 13-19 år som kun skal delta på aldersbestemte lag er omfattet av forsikringen når klubben har registrert spilleren på lisensregistreringen med lagsforsikring som aktiv for inneværende sesong.

Premie

 • Lagsforsikring dekkes av og gjennom idrettslagets registrering i NFF. Det er derfor svært viktig at alle våre deltakere er registrerte medlemmer.

 • Trenere/ oppmenn/ dommere er også dekket med grunnlisens. Disse må også være registrert.

Hvis uhellet er ute

 • Skademelding sendes inn umiddelbart. Ansvar: den skadelidte.

 • GIL påfører lagsnummer og underskriver skadeskjema

 • Skade meldes av skadelidte til: 815 35 004

 • Skadeskjema, skademeldingskjema_nff_fotball_2009, sendes hit:

NORGES FOTBALLFORBUND

LISENSFORSIKRING

0840 OSLO

Tillegg

 • Deltakelse ved spesielle aktiviterer som ikke er i regi av spillerens idrettslag betinger individuell lagsforsikring. Eksterne fotballskoler, kretssamlinger etc

 • For deltakere fra det året de fyller 13 t.o.m. det året de fyller 19 er prisen kr. 500,- for inntil 18 spillere.

For mer informasjon, se her: http://www.fotball.no/templates/portal/pages/topicpage.aspx?id=2624

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products