Grønnåsen IL

Medlemsskap

Medlemsskap

Idrettsskolen skal være dugnadsfri.


Andre undergrupper får dekket sine utgifter av idrettslaget som gjelder anskaffelse av

draktsett, baller, vester, kjegler og medisinskrin, i tillegg til påmelding i serie og inntil 2

turneringer pr. år. Aktiviteter ut over dette må hvert enkelt lag dekke selv gjennom

dugnad, loddsalg mv. Hvert lag vil ha ansvar for egen økonomi ut over det som

fremkommer ovenfor, og plikter ut fra dette å levere en sportslig og økonomisk rapport til

hovedstyret 1 gang pr. år. GIL ønsker en treningsavgift for de aktiviteter medlemmene er

med på og en kontingent for medlemskap. Treningsavgiften bestemmes av styret, mens

medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. Både medlemskontingentene og

treningsavgiftene betales på forskudd og sendes ut samtidig i januar. Alle

medlemskontingentene gjelder pr kalenderår.
 

Stemmerett på årsmøtet:
Medlemskap for barn og voksne over 15 år.
Medlemskap for trenere, lagledere, koordinatorer og styret.

 

Ikke stemmerett på årsmøtet:
Støttemedlem.
Medlemskap for barn under 15år.
 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products